Ο χειρισμός της προσθήκης τρίτου καθίσματος σε εκπαιδευτικά φορτηγά

0
80

Δεν ήθελα να ασχοληθώ άλλο με την υπόθεση της τοποθέτησης τρίτου καθίσματος σε εκπαιδευτικά φορτηγά, αλλά μετά την χθεσινή ημέρα και το πλήθος τηλεφωνημάτων και ανησυχιών που δέχθηκα αναφέρω τα παρακάτω.

Όπως έχω αναφέρεις σε άλλα άρθρα το τρίτο κάθισμα σε εκπαιδευτικά φορτηγά είναι ένα θέμα γνωστό από το 1999 και ήταν γνωστή και η προθεσμία της 31/12/2016.

Από παράληψη διευθέτησης του θέματος από πολύ παλιά έτσι ώστε να γνωρίζουν οι εκπαιδευτές οδήγησης ότι έπρεπε να αγοράζουν φορτηγά με τρία καθίσματα από το εργοστάσιο δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση που έφερε δυσφορία αλλά και δαπάνη για τους κατόχους εκπαιδευτικών φορτηγών.

Όπως έχω αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών βρήκε την βέλτιστη λύση με την δυνατότητα διασκευής και προσθήκης τρίτου καθίσματος σε φορτηγά που έχουν κατασκευαστεί με δύο καθίσματα, αλλά εδώ αρχίζει όλη η ιστορία.

Η Π.Ο.Ε.Ο. με Αρ. Πρωτ. 92 της 17/12/2015 και πριν λάβει απάντηση ζητάει να θεσμοθετηθεί σχετική έγκριση και παράταση έως ότου εκδοθεί σχετική απόφαση.

Το Υπουργείο Μεταφορών ορθά με το υπ. αρ. Α3_74744_11249 της 21/12/2015 απαντάει αιτιολογημένα, στο με Αρ. Πρωτ. 82 έγγραφο της Π.Ο.Ε.Ο. ότι αυτά δεν ισχύουν.

Στις 12/2/2016 το Υπουργείο Μεταφορών με την Α3/67/13 και απαντώντας στο με Αρ. Πρωτ. 92 έγγραφο της Π.Ο.Ε.Ο. δίνει παράταση στην τοποθέτηση 3ου καθίσματος έως την 31/12/2016 και παράλληλα προς διευκόλυνση τροποποιεί την υα 49958/6532/13 «Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών οχημάτων» (Β΄ 3359), και θέτει τις προδιαγραφές για την τοποθέτηση 3ου καθίσματος, τεχνικές προδιαγραφές που καλύπτουν, τις διατάξεις, την ασφάλεια, και είναι μία προσιτή και φθηνή λύση για το χρονίζον πρόβλημα χωρίς να χρειαστεί η αντικατάσταση των φορτηγών.

Παράλληλα για μία ακόμη φορά με την Α3/84335/10300 απόφαση το Υπουργείο Μεταφορών έδωσε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του 3ου καθίσματος έως την 30η /6/2017 μετά από το με Αρ. Πρωτ. 103 της 15/12/2016, αίτημα της Π.Ο.Ε.Ο. έτσι ώστε να βρεθεί η βέλτιστη συμφέρουσα λύση.

Στο διάστημα από 1/1/2016 έως και σήμερα η Π.Ο.Ε.Ο. με διάφορα έγγραφα, ανακοινώσεις, επιστολές, έδινε την εντύπωση ότι θα λύσει το θέμα με παράταση, που έγινε μελέτη από το Πολυτεχνείο, που έγινε καταγγελία ότι τα καθίσματα που κυκλοφορούνε δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ακόμη και αν τα έχουν εγκρίνει 10 διαφορετικές υπηρεσίες μεταφορών, που έγινε πρόταση στο Υπουργείο Μεταφορών, που έγινε εισαγωγή καθίσματος από συνάδελφο.

Με αυτά και αυτά προσπάθησαν και κατάφεραν

  • να μη δίνουν εξετάσεις σε πολλές περιφερειακές ενότητες οι κάτοχοι φορτηγών
  • να υπόσχονται «μαγικές» λύσεις
  • να εκθέτουν τον κλάδο με τις «ανέπαφες εξετάσεις»
  • να χάνουν την εμπιστοσύνη που είχε χτιστεί με το Υπουργείο Μεταφορών
  • να προτείνουν παρόμοια λύση με αυτή που υπήρχε από τον Δεκέμβριο του 2016 σαν να μη συμβαίνει τίποτα

Η στρατηγική που ακολουθήθηκε είναι παράδειγμα για διδασκαλία αποφάσεων που βάζουν ως πρωτεύων την προσωπική προσδοκία και ως δευτερεύων την θεσμική εκπροσώπηση με την ορθή διαχείριση, ενημέρωση αλλά και δυνατότητα επιλογών που θα αποφέρουν βελτιστοποίηση της θέσης του επαγγελματία που ανέλαβαν να εκπροσωπούν.