Εκπαίδευση οδηγών και σχολές οδηγών

0
271

Κάθε φορά που γίνετε μία συζήτηση για αλλαγή του τρόπου εξετάσεων για την απόκτηση διπλωμάτων, όλοι πέφτουν πάνω στις σχολές οδηγών λες και είναι αυτές υπεύθυνες για ότι συμβαίνει.

Όλοι όσοι μιλούν και ασχολούνται για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας, υποδεικνύουν τι να κάνουν οι άλλοι, όπως κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία, αύξηση αστυνόμευσης , να βάλουμε φυλακή τους ασυνείδητους κλπ

Απαντήστε στο βασικό ερώτημα, τι πρέπει να μαθαίνει ένας νέος υποψήφιος οδηγός αυτοκινήτου; Να χειρίζεται το αυτοκίνητο, να γνωρίζει τους κανόνες, να συμπεριφέρεται ορθά, να συμμετέχει με ασφάλεια στην κυκλοφορία.

Λέτε οι σχολές οδηγών να τους μαθαίνουν κάτι άλλο; Τους μαθαίνουν να κάνουν παραβάσεις, να μη νοιάζονται για τίποτα;

Μάλλον όχι. Στη σχολή οδηγών ένας υποψήφιος της κατηγορίας Β (αυτοκίνητο) μαθαίνει τα βασικά της οδήγησης, της συμπεριφοράς, τους κανόνες και η βελτίωση του έρχεται μέσα από την εξάσκηση, όσο ποιο πολύ οδηγεί τόσο εξοικειώνεται, αποκτά εμπειρία και αναπτύσσει την αντιληπτικότητα του. Αυτό όμως χρειάζεται χρόνο και μέθοδο.

Οι θεωρητικές εξετάσεις δεν προσφέρουν τίποτα. Είναι από το 1970 και το 1999 ίδιες και το χειρότερο δεν χρειάζεσαι να έχεις αντίληψη για να απαντήσεις.

Οι κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής ένωσης για τις θεωρητικές εξετάσεις όπως αναφέρει το πδ 51/2012 ( η νομοθεσία άλλαξε όχι όμως οι θεωρητικές εξετάσεις)

«A. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1. Μορφή
Η μορφή εξέτασης που επιλέγεται εξασφαλίζει ότι ο υποψήφιος έχει τις απαιτούμενες γνώσεις των θεμάτων που αναφέρονται στα σημεία 2, 3 και 4. Κάθε υποψήφιος οδηγός μίας κατηγορίας οχήματος, ο οποίος έχει επιτύχει στη θεωρητική εξέταση για άδεια διαφορετικής κατηγορίας, μπορεί να απαλλαγεί από τις κοινές διατάξεις που προβλέπονται στα σημεία 2, 3 και 4.
2 Περιεχόμενο της θεωρητικής εξέτασης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων
2.1. Τίθενται ερωτήσεις για καθένα από τα σημεία που αναφέρονται στη συνέχεια, το περιεχόμενο και η μορφή των οποίων ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:
2.1.1. νομικές διατάξεις οδικής κυκλοφορίας:
– ιδίως όσον αφορά τις οδικές πινακίδες, τη σήμανση και τη σηματοδότηση, την προτεραιότητα κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας·
2.1.2. οδηγός:
– βαθμός ετοιμότητας και στάση απέναντι στους άλλους χρήστες της οδού,
– αντίληψη, κρίση και λήψη απόφασης, ειδικότερα χρόνος αντίδρασης, καθώς και μεταβολές στην συμπεριφορά οδήγησης εξαιτίας της επίδρασης οινοπνευματωδών, ναρκωτικών και ιατρικών προϊόντων, διανοητική κατάσταση και κόπωση·
2.1.3. οδός:
– οι πλέον σημαντικές αρχές για την τήρηση ασφαλούς απόστασης μεταξύ των οχημάτων, των αποστάσεων πέδησης και το κράτημα επί της οδού υπό ποικίλες καιρικές και οδικές συνθήκες,
– παράγοντες κινδύνου κατά την οδήγηση σχετιζόμενη με ποικίλες οδικές συνθήκες, ιδίως όπως αυτές μεταβάλλονται αναλόγως των καιρικών συνθηκών και του χρόνου εντός της ημέρας ή της νύκτας,
– χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων οδών και σχετικές απαιτήσεις σύμφωνα με τον νόμο·
– ασφαλή οδήγηση μέσα σε οδικές σήραγγες
2.1.4. άλλοι χρήστες οδού:
– ειδικοί παράγοντες κινδύνου σχετιζόμενοι με την έλλειψη πείρας των άλλων χρηστών της οδού και των πλέον ευάλωτων κατηγοριών χρηστών όπως είναι τα παιδιά, οι πεζοί, οι ποδηλάτες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα,
– ενδεχόμενοι κίνδυνοι στην κίνηση και την οδήγηση διαφόρων τύπων οχημάτων και κίνδυνοι εξαιτίας των διαφορετικών πεδίων ορατότητας των οδηγών τους·
2.1.5. γενικοί κανόνες και ρυθμίσεις και άλλα θέματα:
– κανόνες σχετικά με τα διοικητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη χρήση οχημάτων,
– γενικοί κανόνες που προδιαγράφουν πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ο οδηγός σε περίπτωση ατυχήματος (τοποθέτηση προειδοποιητικών διατάξεων και ενεργοποίηση του συναγερμού) και τα μέτρα που μπορεί να λάβει για να συνδράμει, εφόσον χρειάζεται, τα θύματα τροχαίου ατυχήματος,
– παράγοντες ασφάλειας σχετικοί με το όχημα, το φορτίο και τα μεταφερόμενα άτομα
2.1.6. αναγκαίες προφυλάξεις κατά την αποβίβαση από το όχημα·
2.1.7. μηχανολογικές πτυχές που αφορούν την οδική ασφάλεια· οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να είναι ικανοί να ανιχνεύουν βλάβες, ιδίως στο σύστημα διεύθυνσης, ανάρτησης και πέδησης, τα ελαστικά, τους δείκτες φώτων και στο σύστημα διεύθυνσης, τους ανακλαστήρες, τα κάτοπτρα, τους εκτοξευτήρες ύδατος και τους υαλοκαθαριστήρες, το σύστημα εξάτμισης, τις ζώνες ασφαλείας και το ηχητικό όργανο·
2.1.8. εξοπλισμός ασφαλείας του οχήματος και ιδίως χρήση των ζωνών ασφαλείας, των προσκέφαλων και του εξοπλισμού ασφαλείας των παιδιών
2.1.9. κανόνες που αφορούν τη χρήση του οχήματος ως προς το περιβάλλον (κατάλληλη χρήση των ηχητικών οργάνων, μετριοπαθής κατανάλωση καυσίμων, περιορισμός των ρυπογόνων εκπομπών, κλπ).»

Οι πρακτικές εξετάσεις πραγματοποιούνται με τον ίδιο τρόπο εδώ και 20 χρόνια. Μπορεί οι νόμοι να αλλάζουν αλλά όλα αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν.
Αν οι εξετάσεις είναι χαμηλού επιπέδου και αυτοί που συμμετέχουν δεν έχουν ως κύριο στόχο την βελτίωση της οδικής ασφάλειας κάντε όσες ρυθμίσεις και αλλαγές θέλετε δεν θα αλλάξει τίποτα όπως δεν άλλαξε τα τελευταία 20 χρόνια.
Ας υποθέσουμε ότι με έναν μαγικό τρόπο όλα διορθώνονται και οι νέοι οδηγοί όταν παίρνουν δίπλωμα είναι άψογοι, τι θα αντιμετωπίσουν όταν ενταχθούν στην κυκλοφορία, τι θα δουν; Είμαστε μία χώρα που δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα του παρκαρίσματος και των στάσεων των αστικών λεωφορείων

Αυτές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρακτική εξέταση τις οποίες έχουμε θεσμοθετήσει.

7 Εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς για τις κατηγορίες Β και BE
7.1. Προετοιμασία και τεχνικός έλεγχος του οχήματος για την οδική ασφάλεια. Οι υποψήφιοι αποδεικνύουν ότι είναι ικανοί να προετοιμάζονται για να οδηγήσουν ασφαλώς εκπληρώνοντας τις ακόλουθες απαιτήσεις:
7.1.1. προσαρμογή του καθίσματος εφόσον χρειάζεται για την επίτευξη σωστής θέσης καθήμενου·
7.1.2. προσαρμογή κατόπτρων, τοποθέτηση ζωνών ασφαλείας και προσκέφαλων εφόσον υπάρχουν
7.1.3. έλεγχος ορθής ασφάλισης των θυρών
7.1.4. διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου της κατάστασης των ελαστικών, του συστήματος διεύθυνσης και πέδησης, των υγρών (π.χ λάδι κινητήρα, ψυκτικού υγρού, υγρού υαλοκαθαριστήρα), των φωτών, των ανακλαστήρων, των δεικτών κατεύθυνσης και των ηχητικών οργάνων
7.1.5. έλεγχος των παραγόντων ασφαλείας που συνδέονται με την φόρτωση του οχήματος: αμάξωμα, ελάσματα, θύρες του διαμερίσματος φορτίου, ασφάλιση του θαλάμου, τρόπος φόρτωσης, στερέωση φορτίου (κατηγορία BE μόνο)·
7.1.6. έλεγχος του μηχανισμού ζεύξης και της πέδης και των ηλεκτρολογικών συνδέσεων (κατηγορία BE μόνο).
7.2. Κατηγορία Β : δοκιμασία ειδικών ελιγμών για την οδική ασφάλεια Ελέγχεται μία επιλογή από τους ελιγμούς που ακολουθούν (τουλάχιστον δύο ελιγμοί για τα τέσσερα σημεία, συμπεριλαμβανομένου ενός με οπισθοπορεία):
7.2.1. οπισθοπορεία σε ευθεία γραμμή ή οπισθοπορεία με στροφή δεξιά ή αριστερά διατηρούμενης ταυτόχρονα της ορθής λωρίδας κυκλοφορίας·
7.2.2. στροφή του οχήματος για να έλθει κατά μέτωπο προς το αντίθετο ρεύμα, με χρήση των εμπρός και όπισθεν ταχυτήτων
7.2.3. στάθμευση του οχήματος και εγκατάλειψη του χώρου στάθμευσης (παράλληλα, πλάγια ή δεξιά, εμπρός ή όπισθεν, σε επίπεδο χώρο, σε ανωφέρεια ή κατωφέρεια)·
7.2.4. κατάλληλη πέδηση μπροστά από πινακίδα STOP· η εκτέλεση, πάντως ακινητοποίησης έκτακτης ανάγκης, είναι προαιρετική.
7.3. Κατηγορία BE: δοκιμασία ειδικών ελιγμών για την οδική ασφάλεια:
7.3.1. αποσύνδεση ρυμουλκούμενου από μηχανοκίνητο όχημα και επανασύνδεση του με αυτό· η επανασύνδεση πραγματοποιείται με το όχημα παρακείμενο στο ρυμουλκούμενο (όχι στην ίδια ευθεία) έτσι, ώστε να αξιολογείται η ικανότητα του οδηγού να ευθυγραμμίζει με ασφάλεια το ρυμουλκό και το ρυμουλκούμενο όπως και η ικανότητα του να αποσυνδέει και να επανασυνδέει το όχημα από/στο ρυμουλκούμενο·
7.3.2. οπισθοπορεία σε καμπύλη·
7.3.3. Ασφαλής στάθμευση για φόρτωση/εκφόρτωση.
7.4. Συμπεριφορά στην κυκλοφορία
Οι υποψήφιοι οφείλουν να επιτελέσουν όλες τις ενέργειες που ακολουθούν υπό φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας, με πλήρη ασφάλεια και λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις:
7.4.1. εκκίνηση: από χώρο στάθμευσης, μετά από στάση στην κυκλοφορία, κατά την έξοδο από δευτερεύοντα δρόμο·
7.4.2. οδήγηση σε ευθεία οδό· συμπεριφορά προς τα οχήματα του αντιθέτου ρεύματος, ακόμη και σε περιορισμένο χώρο·
7.4.3. οδήγηση σε καμπύλη·
7.4.4. διασταυρώσεις: προσέγγιση και διέλευση από συμβολές δρόμων και κόμβους·
7.4.5. αλλαγή κατεύθυνσης: στροφή αριστερά και δεξιά· αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας·
7.4.6. είσοδος σε αυτοκινητόδρομο ή παρεμφερή δρόμο (εφόσον υπάρχει)/έξοδος από αυτόν: είσοδος από τη λωρίδα επιτάχυνσης· έξοδος από τη λωρίδα επιβράδυνσης·
7.4.7. προσπέρασμα/διέλευση: προσπέρασμα άλλων οχημάτων του αυτού ρεύματος (κατά το δυνατόν)· οδήγηση κατά μήκος εμποδίων π.χ σταθμευμένα οχήματα· προσπέρασμα του οδηγούμενου αυτοκινήτου από άλλα αυτοκίνητα της κυκλοφορίας (κατά περίπτωση)·
7.4.8. ειδικά οδικά χαρακτηριστικά (εφόσον υπάρχουν): ισόπεδος κυκλικός κόμβος, ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις· στάσεις τραμ/λεωφορείων διαβάσεις πεζών οδήγηση σε επιμήκη ανωφέρεια/κατωφέρεια· σήραγγες
7.4.9. λήψη των αναγκαίων προφυλάξεων κατά την αποβίβαση από το όχημα.

Πιστεύει κανείς ότι πρέπει να αλλάξει κάτι; Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να εφαρμόσουμε και να κρίνουμε και να κριθούμε από το αποτέλεσμα.