Για τον οδηγό, την οδήγηση, την οδική ασφάλεια
Για τον οδηγό, την οδήγηση, την οδική ασφάλεια
Για τον οδηγό, την οδήγηση, την οδική ασφάλεια
Για τον οδηγό, την οδήγηση, την οδική ασφάλεια
Αρχική Για επαγγελματίες

Για επαγγελματίες

Νέα που αφορούν την εργασία και τους εγρα;ζόμενους στις οδικές μεταφορές

Κατάταξη των παραβάσεων και καθορισμός των πειθαρχικών ποινών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων

Με την Αριθμ. οικ Α 35509/1736 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄2479/10-07-2018 Η κατάταξη των παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 4530/2018 (Α΄...

Άμεση ενεργοποίηση Μικτών Συνεργείων Ελέγχου

Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών παροτρύνει τις Περιφέρειες να προβούν σε άμεσες ενέργειες για την συγκρότηση και λειτουργία, σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) της...

ADR – PROTEAS: Έλεγχος φορτηγών με επικίνδυνα εμπορεύματα

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο Υφυπουργός Νίκος Μαυραγάνης, συνεχίζοντας την προσπάθεια για ολοένα και εντατικότερη εισαγωγή των ψηφιακών μέσων (ψηφιοποίηση) στις δράσεις...

Μεταφόρτωση δεδομένων από συσκευή ψηφιακού ταχογράφου

Ο ψηφιακός ταχογράφος είναι μία συσκευή καταγραφής των δραστηριοτήτων των οδηγών με ψηφιακό και κωδικοποιημένο τρόπο. Σύμφωνα με τον κανονισμό 2006/561/ΕΚ και 2014/165/ΕΚ, τα δεδομένα...

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων οδικής βοήθειας μετά τον ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5)

Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών επισημαίνει τις νέες διατάξεις που ισχύουν για τις εταιρίες οδικής βοήθειας. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων οδικής βοήθειας (άρθρο 2) 1. Άρθρο 2...

Βιβλίο δρομολογίων φορτηγών αυτοκινήτων

Το παρακάτω κείμενο είναι περίληψη της αντίστοιχης ενότητας στα σεμινάρια για οδηγούς (ΠΕΙ, Αμυντική οδήγηση για οδηγούς βαρέων οχημάτων, σεμινάρια κανονισμού ΕΚ/561/2006 κλπ) της...

Διευκρινίσεις σχετικά με τον καθ’ οδόν έλεγχο οχημάτων που διενεργούν διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων

Διευκρινίσεις για τον έλεγχο οχημάτων διεθνών μεταφορών (ATP) έδωσε το Υπουργείο Μεταφορών με εγκύκλιο του. Διευκρινίζεται ότι: 1. Αρμόδιες αρχές πιστοποίησης ΑΤΡ Σύμφωνα με την παρ.3...

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για το κάπνισμα στο αυτοκίνητο

Καπνίζετε στο αυτοκίνητο με το παιδί; Πρόστιμο 1.500 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 1 μήνα. Με αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα και πρόστιμο 1.500 ευρώ έρχονται αντιμέτωποι...

Αλλαγές στην χορήγηση και ανανέωση των ειδικών αδειών οδήγησης ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) από 28/2/2018

Με την απόφαση Αριθμ. οικ. A 79574/5488/16  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄4587/27-12-2017 ορίστηκαν οι ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονταν από την παράγραφο 4 του ν. 4070/2012...

∆ιάθεση τερµατικών συσκευών ανάγνωσης (readers) του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιµου Σήµατος (ΗΑΣ), στις αρχές ελέγχου

Τη διάθεση εκατόν πενήντα (150) τερµατικών συσκευών ανάγνωσης (readers) του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιµου Σήµατος (ΗΑΣ), στις Αρχές Ελέγχου του άρθρου 2 του ν.  3446/2006, για...
Thessdrive
Thessdrive
Thessdrive
Thessdrive
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com