Με την Αριθμ. οικ. Α 23111/1479 της 6/10/2016 το Υπουργείο Μεταφορών θεσπίζει νέα διαδικασία για την απόκτηση ειδικής άδειας ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) και καταργούνται τα άρθρα 3 και 4 της υπ’ αριθμ. 18369/500/7.06.1984 (Β’ 403) υπουργικής απόφασης που καθόριζαν την διαδικασίας απόκτησης ειδικής άδειας ΕΔΧ και την ύλη εξετάσεων, η οποία, κατά τα λοιπά σημεία, παραμένει σε ισχύ.

Νέες διατάξεις

  1. Επανακαθορίζετε η διαδικασία ειδικής θεωρητικής εξέτασης χωρίς τη χρήση Πληροφοριακού Συστήματος.
  2. Καθορίζετε διαδικασία ειδικής θεωρητικής εξέτασης με χρήση πληροφοριακού συστήματος.
  3. Διαχωρίζεται η διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών σε συμμετοχή στην ειδική θεωρητική εξέταση και στην χορήγηση της ειδικής άδειας ΕΔΧ (δύο διαφορετικές αιτήσεις).
  4. Θεσπίζεται παράβολο συμμετοχής στην ειδική θεωρητική εξέταση αξίας 20 €.

Η απόφαση