Στις 5/5/2017 το Υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε την Αριθ. Πρωτ. 28708/1434, έπειτα από ερώτημά διευκρινίζεται ότι ως έδρα του καθίσματος για την υλοποίηση των αναφερομένων στο εδάφιο 2 της β σχετικής νοείται το οριζόντιο επίπεδο έδρασης του επιβάτη και όχι εκείνο της σύνδεσης του καθίσματος με το αμάξωμα του οχήματος (έδραση καθίσματος).

Η διευκρινιστική