Με την Τροπολογία, 1048/168 31.5.2017 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις υπερωρίες των εξεταστών υποψηφίων οδηγών και οδηγών, δόθηκε παράταση έως 1/1/2018 στο ισχύον σύστημα των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.

Η τροπολογία