Οι αλλαγές της υα 50984 με την τελευταία τροποποίηση της την 19/7/2017 συνοπτικά είναι οι παρακάτω.

Τροποποιήσεις Κεφαλαίου Α

 • Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1, αλλάζει η διαδικασία ανταλλαγής ή έκδοσης αντιγράφου έντυπου άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από χώρα κράτος-μέλος της Ε.Ε. με υποχρεωτικό έλεγχο μέσω του ενωσιακού δικτύου αδειών οδήγησης (RESPER) ή με ενημέρωση από την χώρα που έκδωσε την άδεια οδήγησης
 • Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1, καθορίζετε η διαδικασία για τις ελληνικές άδειες οδήγησης που επιστρέφονται για οποιοδήποτε λόγο από άλλη χώρα.
 • Με την παράγραφο 3 καθορίζετε το διάστημα των 6 μηνών ως προϋπόθεση διαμονής για όλους τους ξένους υπηκόους ανεξάρτητα αν είναι πολίτης της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών.
 • Με την παράγραφο 4 και 5 διορθώνονται οι έννοιες λόγω κατάργηση των Δ.Ι.Ε.
 • Με την παράγραφο 6 θεσπίζετε στην μεταφορά φακέλου,  με την κατάθεση  αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης να κατατίθεται και το Δ.Ε.Ε. του ενδιαφερόμενου.
 • Με την παράγραφο 7 δίνετε λύση και ρυθμίζετε η διαδικασία όταν σε μία περιοχή δεν υπάρχει όχημα για κάποια κατηγορία πρακτικών εξετάσεων
 • Με την παράγραφο 8 καθορίζετε υποχρεωτικός έλεγχος μέσω του ενωσιακού δικτύου αδειών οδήγησης (RESPER) ή με ενημέρωση από την χώρα που έκδωσε την άδεια οδήγησης
 • Με την παράγραφο 9 προστίθεται δικαιολογητικό (υπεύθυνη δήλωση) κατά την επιστροφή ελληνικής άδειας οδήγησης
 • Με την παράγραφο 10 αφαιρέθηκε η Δ.Ι.Ε. από την διαδικασία λόγω κατάργηση της
 • Με την παράγραφο 11 καθορίζετε ότι ο κωδικός 71 καταχωρείτε μόνο στην περίπτωση έκδοσης αντιγράφου και όχι στην περίπτωση έκδοσης νέας άδειας οδήγησης
 • Με την παράγραφο 11 αλλάζει ο τίτλος του άρθρου 10.
 • Με την παράγραφο 12 διευρύνετε η διαδικασία αντικατάστασης της άδειας οδήγησης από λάθος καταχώρηση της υπηρεσίας μεταφορών σε όλες τις περιπτώσεις.
 • Με την παράγραφο 14 αφαιρείτε η Δ.Ι.Ε. από την συγκεκριμένη διαδικασία
 • Με την παράγραφο 15 διορθώνετε ο χρόνος διαμονής και γίνετε 6 μήνες σε όλες τις περιπτώσεις
 • Με την παράγραφο 16 θεσπίζετε η καταχώρηση της ομάδας αίματος στην άδεια οδήγησης σε όλες τις περιπτώσεις
 • Με την παράγραφο 17 απαλείφεται η Δ.Ι.Ε. από όλες τις διαδικασίες
 • Με την παράγραφο 18 διορθώνει τις φράσεις για τις φωτογραφίες κατά περίπτωση

Τροποποιήσεις κεφαλαίου Γ

 • Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 εξομοιώνεται η εφαρμογή της υα 4268/543/2014 (Β΄770) για όλα τα θέματα που θίγονται στην απόφαση αυτή πλην αυτών που αφορούν στη λειτουργία του ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος Επιλογής Εξεταστών
 • Με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 ορίζετε χρόνος 15 ημερών για τον προγραμματισμό των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών σε 15 ημέρες και παραχωρείτε δυνατότητα στον Περιφερειάρχη με αιτιολογημένη απόφαση του να επεκτείνει τον χρόνο αυτό.
 • Με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 ορίζεται χρόνος στις θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων που είναι κουφοί και αγράμματοι σε 25 λεπτά της ώρας
 • Με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 καθορίζετε  για τους δυσλεκτικούς το είδος του δικαιολογητικού (ειδική διαγνωστική έκθεση) αλλά και τον φορέα έκδοσης (Κρατικό Ίδρυμα ή Κρατικό Νοσοκομείο ή από εξειδικευμένο ψυχίατρο)
 • Με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 προστίθεται, στην βεβαίωση πρακτικών μαθημάτων που υποβάλλεται για προγραμματισμό πρακτικών εξετάσεων , επιπλέον πεδίο για την ημερομηνία ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης. Αυτό αφορά τις περιπτώσεις αρχικής χορήγησης άδειας οδήγησης που για να πραγματοποιηθούν πρακτικά μαθήματα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η θεωρητική εκπαίδευση και όχι επέκτασης άδειας οδήγησης.
 • Με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 διαχωρίζονται οι περιπτώσεις μη πραγματοποίησης πρακτικών εξετάσεων και ο χρόνος επανεξέτασης. Όταν η υπαιτιότητα είναι του μαθητή (ταυτότητα, γυαλιά κλπ) ο χρόνος επανεξέτασης είναι 14 ημέρες ενώ όταν η υπαιτιότητα είναι του εκπαιδευτή (απουσία εκπαιδευτή, απουσία οχήματος κλπ) ο χρόνος επανεξέτασης είναι 30 ημέρες.
 • Με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 μειώνεται ο χρόνος της επανεξέτασης στις πρακτικές εξετάσεις από 30 σε 14 ημέρες για τις λοιπές περιπτώσεις (άδεια εκπαιδευτή, άδεια οδήγησης, ασφάλεια, κλπ)
 • Με την παράγραφο 8 διορθώνετε το κείμενο που πρέπει να έχει το πιστοποιητικό υγείας ή το πρακτικό του Ηνίοχου για υποψήφιους  οδηγούς με αναπηρίας
 • Με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 καθορίζετε χρόνος 5 ημερών στην έκδοση ΔΕΕ από την ημερομηνία κατάθεσης όπως και ορίζετε ως ημερομηνία ισχύος του ΔΕΕ η ημερομηνία εκτύπωσης του
 • Με την παράγραφο 10 ανακαθορίζει τον χρόνο αναχώρησης των εξεταστών σε περίπτωση απουσίας του υποψήφιου ή του εκπαιδευτή σε 30 λεπτά από την ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων.

Τροποποιήσεις παραρτημάτων

 • Με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 3 διορθώνει το παράρτημα Α έτσι ώστε σφάλματα του ΚΟΚ κατά τις ειδικές διαδικασίες σε πίστα (δίκυκλα) που περιλαμβάνονται στην ομάδα Γ να μη σημειώνονται ως σφάλματα
 • Με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 προστίθεται επιπλέον λόγος απόρριψης στην διαδικασία οπισθοπορεία με στροφή που είναι η «μη χρησιμοποίηση του κατάλληλου δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης περισσότερες από μία φορά»
 • Με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 προστίθεται επιπλέον λόγος απόρριψης στην διαδικασία στάθμευση αριστερά ή δεξιά που είναι η «μη χρησιμοποίηση του κατάλληλου δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης περισσότερες από μία φορά»
 • Με την παράγραφο 5 καταργήθηκαν εδάφια της προετοιμασία του οχήματος και δεν θα λαμβάνονται ως σφάλματα της ομάδας Γ
 • Με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 καταργήθηκε η υποχρέωση τοποθέτησης αυτοκόλλητου L στα κράνη των υποψηφίων οδηγών δικύκλων.

Άτυπη κωδικοποίηση 50984 Κεφάλαια Α-Β-Γ έως 19/7/2017

Άτυπη κωδικοποίηση 50984 παραρτήματα έως 19/7/2017