Στις 8 Μαρτίου το Υπουργείο Μεταφορών κατέθεσε ένα σχέδιο νόμου με τίτλο “Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις” το οποίο περιέχει διατάξεις για τα ταξί, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και διάφορα άλλα θέματα.

Θα προσπαθήσουμε να απομονώσουμε τα θέματα που αφορούν τις σχολές οδηγών για την γνώση και την προετοιμασία των ενδιαφερομένων.

Θέσπιση ενιαίου ορίου για τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων στο πλαίσιο του έργου μεταφοράς μαθητών.

Με το άρθρο 36 θεσπίζεται ενιαίο όριο ηλικίας για τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων, που διενεργούν σχολικές μεταφορές ή σχολικές εκδρομές.

Το όριο ηλικίας είναι τα 55 έτη. Το όριο αυτό μπορεί να παραταθεί έως τα 60 ή τα 65 αφού προηγηθούν ιατρικές εξετάσεις (όπως αυτές τις ανανέωσης της άδειας οδήγησης) και πρακτικές εξετάσεις.

Παρατηρήσεις: Θα πρέπει να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για τις διαδικασίες τις λεπτομέρειες, τις ποινές και ότι άλλο αφορά το συγκεκριμένο άρθρο.

Ρυθμίσεις οχημάτων

Με το άρθρο 46 όταν η εφορία καταστρέφει πινακίδες είτε από αφαίρεση λόγω ΚΟΚ είτε λόγω προσωρινής ακινησίας για την επανακυκλοφορία του οχήματος και έκδοση νέων πινακίδων θα καταβάλλετε παράβολο 30 € αν και δεν είναι υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου.

Μπορούν να διαγραφούν οριστικά και φορτηγά μέχρι 3.500 κιλά,  δεν βρίσκονται στην κατοχή του ιδιοκτήτη πριν της 4-3-2003 προβλέπει η παράγραφος 6  του άρθρου 8 του πδ 116/2006 (Α81) για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα.

Κατάθεση αιτήσεων για έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων, επανέκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση κρατικών πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας.

Με το άρθρο 52 καθιερώνεται η αποστολή των φακέλων ή δικαιολογητικών θα πραγματοποιείτε μόνο μέσω ταχυδρομείου, εταιρίας ταχυμεταφορών, ή Κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών και δεν επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις υπηρεσίες μεταφορών για την παραπάνω δραστηριότητα.

Θα εκδοθεί υπουργική Υπουργική Απόφαση για τον τρόπο, τις κατηγορίες οχημάτων, τις προθεσμίες και ότι άλλο χρειάζεται για την εφαρμογή της διάταξης.

Σχολές ΣΕΚΟΟΜΕΕ

Με το άρθρο 62 εξουσιοδοτείτε ο Υπουργός Μεταφορών για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τις ίδρυση και λειτουργία σχολών ΣΕΚΟΟΜΕΕ, τις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού ADR οδηγού και τα παράβολα που χρησιμοποιούνται για όλες αυτές τις διαδικασίες.

Παράλληλα Θεσπίζονται ποινές για τους διευθυντές σπουδών και τις σχολές ΣΕΚΟΟΜΜΕ.

Τροποποίηση του πδ 74 για τα ΠΕΙ

Με το άρθρο 63 τροποποιείτε το πδ 74 που αφορά την αρχική χορήγηση και περιοδική κατάρτιση του πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού.

Αλλάζει το άρθρο για τους ορισμούς, προσθέτονται νέες εξαιρέσεις.

Προσθέτονται ποινές για τους διευθυντές σπουδών και τις σχολές ΠΕΙ σε περίπτωση παραβίασης της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Ξαναγίνεται αναφορά για το πληροφοριακό σύστημα θεωρητικών εξετάσεων μέσω εξουσιοδότησης του Υπουργού Μεταφορών για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

Τροποποίηση του πδ 51 για την άδεια οδήγησης

Καθιερώνετε νέα έναρξη διοικητικής ισχύος της άδειας οδήγησης κατά την φάση της ανανέωσης. Η ημερομηνία ανανέωσης θα ξεκινάει πλέον από την ημερομηνία λήξης της άδειας οδήγησης και όχι από την ημερομηνία των ιατρικών εξετάσεων.

Καθιερώνετε νέο σύστημα ανανέωσης για τους οδηγούς άνω των 74 και 80 ετών. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την ανανέωση άνω των 74 ετών θα διενεργούνται εκτός από ιατρικές και πρακτικές εξετάσεις οδήγησης, κάθε 3 έτη από 74 έως 80 ετών και κάθε 2 έτη από 80 και άνω.

Το σχέδιο νόμου