Με την δημοσίευση του ν. 4530/2018 επήλθαν αλλαγές και στις ανανεώσεις των διπλωμάτων. Οι αλλαγές που επήλθαν αφορούν τόσο όσους ανανεώνουν την άδεια οδήγησης ανά πενταετία αλλά και όσους ανανεώνουν την άδεια οδήγησης λόγω γήρατος.

Ανανέωση άδειας οδήγησης

Σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4530/2018, αλλάζει η ημερομηνία ανανέωσης και ισχύουν τα εξής:

Για άδειες οδήγησης που ανανεώνονται και είναι ληγμένες, ως ημερομηνία έναρξης ισχύος θα είναι πλέον η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία (μέχρι τώρα ήταν η ημερομηνία της ιατρικής εξέτασης).

Για τις άδειες οδήγησης που ανανεώνονται και δεν είναι ληγμένες, ως ημερομηνία έναρξης ισχύος θεωρείται η ημέρα λήξης της προηγούμενης άδειας οδήγησης (μέχρι τώρα ήταν η ημερομηνία της ιατρικής εξέτασης).

Με αυτήν την ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι οδηγοί θα μπορούν να προβαίνουν σε ανανέωση αρκετό διάστημα πριν την λήξη της άδειας οδήγησης χωρίς να υπάρχει χαμένη περίοδος.

Θα έπρεπε το Υπουργείο όμως να ορίσει και την περίοδο πριν την λήξη που θα μπορεί ο οδηγός να προβεί σε ανανέωση της άδειας οδήγησης πχ ένα έτος πριν την λήξη, γιατί θα παρουσιαστούν προβλήματα αν πάει κάποιος και κάνει ανανέωση 4 χρόνια πριν την λήξη γιατί θα φύγει στο εξωτερικό.

Το άρθρο 64 όπως δημοσιεύτηκε

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ως έναρξη της διοικητικής ισχύος της άδειας οδήγησης, η οποία ανανεώνεται μετά τη λήξη της ισχύος της, θεωρείται η ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών ανανέωσης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ, για τη συγκεκριμένη ή τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Σε περίπτωση αιτήματος ανανέωσης πριν τη λήξη της διοικητικής ισχύος της άδειας οδήγησης, ως έναρξη της νέας διοικητικής ισχύος θεωρείται η ημέρα λήξης της προηγούμενης άδειας οδήγησης,
εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ, για τη συγκεκριμένη ή τις συγκεκριμένες κατηγορίες.».

Ανανέωση άδειας οδήγησης ατόμων που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 χρόνων

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4530/2018 καθορίζεται διαφορετική διαδικασία για την ανανέωση άδειας οδήγησης ατόμων που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 χρόνων, για να ανανεώσουν την κάθε κατηγορία της άδειας οδήγησης τους θα πρέπει να δίνουν εξετάσεις οδήγησης για κάθε κατηγορία που θέλουν να ανανεώσουν.

Δηλαδή αν έχει κάποιος δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής θα πρέπει εκτός τις ιατρικές εξετάσεις, να δώσει και πρακτικές εξετάσεις σε αυτοκίνητο και σε μηχανή.

Η διάταξη έχει έναρξη ισχύος 1 Σεπτεμβρίου 2018.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι αντί να βάζουμε εμπόδια στις δραστηριότητες των ηλικιωμένων θα πρέπει να φροντίζουμε να οδηγούν με ασφάλεια έως ότου μπορούνε και γιαυτό πρέπει να βοηθάει όλη η οικογένεια και όλη η κοινωνία. Πως μπορείς να πεις έναν άνθρωπο που οδηγεί 50 χρόνια να δώσει εξετάσεις και να πληρώσει γιαυτό. Κάντε ένα πείραμα και εξετάστε έναν οδηγό από οποιαδήποτε ηλικία και να δούμε αν θα περάσει.

Μην ξεχνάτε υπάρχει πλέον στην ζωή μας και η αυτόνομη οδήγηση.

Το άρθρο 65 όπως δημοσιεύτηκε

Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 51/2012

1. Στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2012 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι κάτοχοι οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών υποχρεούνται ανά τρία (3) έτη σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν. Οι κάτοχοι οποιασδήποτε
κατηγορίας άδειας οδήγησης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 80 ετών υποχρεούνται ανά δύο (2) έτη σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε
κατηγορία που επιθυμούν να ανανεώσουν.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 αναριθμείται σε παράγραφο 4.

3. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει πέντε (5) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.