Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών καθορίζει απλουστευμένη διαδικασία για την οριστική διαγραφή των οχημάτων που καταστράφηκαν στις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική.

Το Υπουργείο λόγω των εκτεταμένων υλικών ζημιών και της αδυναμίας ταυτοποίησης του μεγάλου αριθμού οχημάτων που υπέστησαν καταστροφή ή αχρηστεύτηκαν εξαιτίας
των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24
Ιουλίου 2018 και του κατεπείγοντος χαρακτήρα της δια του άρθρου 14
οριζόμενης διαδικασίας, η διαγραφή των εν λόγω οχημάτω θα συντελείται και θα ολοκληρώνεται αποκλειστικώς µε τη

  1. Υποβολή αίτησης συνοδευόμενης από,
  2. υπεύθυνη δήλωση, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού.

Με αυτήν την εγκύκλιο απλουστεύεται κατά πολύ η διαδικασία οριστικής διαγραφής των οχημάτων της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Η εγκύκλιος