Την απόφαση επανεκκίνησης των εξετάσεων για τις άδειες οδήγησης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ανταποκρινόμενος στις σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, που δημιουργήθηκαν από την οριζόντια κατάργηση της αποζημίωσης για τη συμμετοχή των υπαλλήλων των Περιφερειών και του Υπουργείου του Ν. 4354/2015, χωρίς να έχει προβλεφθεί μια νέα διαδικασία εξέτασης.

Η απόφαση ορίζει προσωρινά και μέχρι οριστικής διευθέτησης του ζητήματος, που έχει ανακύψει µε την αποζημίωση των εξεταστών υποψηφίων οδηγών για τη διενέργεια του έργου αυτού μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, ως ημέρες εξέτασης (ώρα έναρξης εντός ωραρίου ) του έργου των πρωτοβάθμιων επιτροπών της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών (πρακτικές εξετάσεις) για το σύνολο των υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως κατωτέρω:

Πέτρος Τατούλης
1) Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας: Τρίτη – Παρασκευή
2) Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Αργολίδας: Τετάρτη – Πέμπτη
3) Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Κορινθίας: Τρίτη- Πέμπη
4) Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Λακωνίας: Πέμτη- Παρασκευή
5) Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Μεσσηνίας Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη
Β. Όπου τυχόν απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξέτασης η εργασία των υπαλλήλων εξεταστών – µελών των πρωτοβάθμιων επιτροπών πέραν του κανονικού ωραρίου τους, αυτή θα καλύπτεται µε την καταβολή αντίστοιχα της προβλεπόμενης αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση.

Η απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου