Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η υπουργική απόφαση Αριθμ. Α3/64720/6117 στο ΦΕΚ με αριθμό 4558 Β΄της 21/09/2018 που αφορά τις ανανεώσεις των διπλωμάτων οδηγών ηλικίας 74 και άνω.

Η απόφαση