Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρόκειται να οργανώσει εορταστικές εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα Χανιά στις 13 & 14 Μαΐου. Στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» θα συμμετάσχει με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής τα οποία έχουν σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κυκλοφορώ με Ασφάλεια απευθύνεται σε παιδιά Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η εφαρμογή του προγράμματος γίνεται με βιωματικό-διαδραστικό τρόπο.

Ο χρόνος του προγράμματος είναι ανά μια ώρα και τα παιδιά που μπορούν να συμμετέχουν ανά τμήμα είναι μέχρι 25 παιδιά.

Η Εκπαιδευτική Ομάδα του Προγράμματος ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ θα είναι στα Χανιά την Παρασκευή, 13.05.2016 και το Σάββατο, 14.05.2016 και ώρα 11:00-15:00 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων με δικαίωμα συμμετοχής έως και 4 τμήματα 25 μαθητών ανά ημέρα.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχολικές μονάδες που υλοποιούν πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 2015-16 με την υποστήριξη της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων. Αν δεν καλυφθούν οι θέσεις, δύναται να δηλώσουν τμήματα σχολικών μονάδων που υλοποιούν α) προγράμματα άλλης θεματικής στο ΤΣΔ ΠΕ Χανίων ή β) άτυπα προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής

Για δήλωση συμμετοχής του Τμήματός σας πατήστε εδώ

Λήξη Προθεσμίας Αιτήσεων: 11 Μαΐου 2016, ώρα 15:00

Διαβάστε περισσότερα: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων / Δήλωση Συμμετοχής – iPaideia.gr