Συζήτηση επί των εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής και έγκριση της Έκθεσης, ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά την συνεδρίαση της συγκεκριμένης επιτροπής, την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2017, συζητήθηκαν οι εισηγήσεις που θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση της Επιτροπής και στη συνέχεια εγκρίθηκε από το σώμα η Έκθεση.

Οι εισηγήσεις περιλάμβαναν τα εξής ζητήματα:
• Κοινωνικές δράσεις, ενημέρωση, προτάσεις βοήθειας και υποστήριξης για τα ανήλικα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων
• Επιγραφές του οδικού περιβάλλοντος και η επίδραση τους στην οδική ασφάλεια
• Ενημέρωση, δράσεις, εμπειρίες και προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στα νησιά του Ιονίου Πελάγους
• Βαρέα οχήματα εμπορευματικών και επιβατηγών μεταφορών. Ο ρόλος και οι επιπτώσεις τους στην οδική ασφάλεια
• Τρόποι δράσης μέσω ενημερώσεων και διαφημίσεων από ιδιωτικούς φορείς με στόχο τη συλλογική μύηση για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
• Ιδιωτικές εταιρείες και ένα δημόσιο σχολείο στον χώρο της οδικής ασφάλειας

Δείτε τι video της συνεδρίασης