Έγγραφο του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αλέξανδρου Καϊλή, που αφορά ερωτήματα σχετικά με την συνεχιζόμενη ΑΠΟΧΗ εξεταστών υπαλλήλων μας από τις επιτροπές των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.

Το έγγραφο