Με τον ν. 4530/2018 τροποποιήθηκε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και προβλέφθηκε στο άρθρο 28 στην παράγραφο 3 και 4 έκδοση αποφάσεων για το νέο σύστημα κυρώσεων βάση επικινδυνότητας της παράβασης και εισοδηματικών κριτηρίων.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του ίδιου νόμου για συγκεκριμένες παραβάσεις, ορίστηκαν  διοικητικές κυρώσεις αφαίρεσης της άδειας οδήγησης 60 ημερών και σε περίπτωση υποτροπής εντός εξαμήνου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διπλάσιο χρονικό διάστημα δηλαδή 120 ημερών και επαναχορήγηση της άδειας οδήγησης με επανεξέταση.

Αυτά θα ισχύουν μέχρι την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 28 τουν. 4530/2018.

Οι παραβάσεις που τιμωρούνται με τις παραπάνω ποινές είναι:

 • Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, χωρίς ακουστικά ασύρματης επικοινωνίας, χωρίς τοποθέτηση σε ειδική θήκη για ανοιχτή ακρόαση
 • Χρήση Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.),
 • Συνεχή κίνηση στην αριστερή λωρίδα, οδηγών βαρέων οχημάτων (φορτηγά, λεωφορεία)
 • Απόρριψη εκτός του οχήματός αντικειμένων ή ουσιών που ρυπαίνουν ή που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά
 • Μη χρήση ζώνης ασφαλείας
 • Μη χρήση προστατευτικού κράνους
 • Μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών

Εν κατακλείδι αν ένας οδηγός προβεί σε μία από τις παραπάνω παραβάσεις τιμωρείτε εκτός από την χρηματική ποινή που προβλέπετε από τον ΚΟΚ και με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες. Σε περίπτωση  υποτροπής στην ίδια παράβαση προφανώς η άδεια οδήγησης αφαιρείτε για διπλάσιο χρονικό διάστημα δηλαδή 120 ημέρες και επαναχορηγείται με εξετάσεις.

Σε αυτό το σημείο δημιουργούνται τα εξής ερωτήματα αφού η διάταξη δεν εξειδικεύει με ποιες διατάξεις αφαιρείτε και με ποιες διατάξεις επαναχορηγείται η άδεια οδήγησης.

Έτσι σε συμβάντα που προέκυψαν προέκυψαν ερωτήματα όπως

 • θα υπάρξει περίοδος ποινής αφαίρεσης της άδειας οδήγησης όπως συμβαίνει με τις αφαιρέσεις αδειών οδήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης Σ.Ε.Σ.Ο.
 • θα δίνει θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις αυτός που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης
 • αν έχει πολλές κατηγορίες στην άδεια οδήγησης, σε ποια κατηγορία θα δίνει εξετάσεις

Το Υπουργείο Μεταφορών μετά από ερωτήματα που του τέθηκαν για αυτήν την μεταβατική περίοδο απαντάει για το συγκεκριμένο θέμα τα εξής:

 • Το χρονικό διάστημα που πρέπει να περάσει από την αφαίρεση της άδειας για να δώσει εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος είναι μηδενικό. Δηλαδή αφού περάσει το διάστημα των 120 ημερών την επομένη μπορεί να δώσει εξετάσεις.
 • Ο ενδιαφερόμενος θα εξεταστεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί Σ.Ε.Σ.Ο. χωρίς την υποχρέωση παρακολούθησης θεωρητικών μαθημάτων (άλλη μία νίκη της εκπαίδευσης και του συστήματος χορήγησης αδειών οδήγησης).