Η πρόταση συντάχθηκε από τον Δημήτριο Γιασσιράνη και την ομάδα του Testkok.gr σε συνεργασία με τις σχολές οδηγών ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ από το Ηράκλειο της Κρήτης.

Η πρόταση ολοκληρώθηκε λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών μετά από διεξοδική συζήτηση, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, το ανθρώπινο δυναμικό και τους τεχνολογικούς πόρους που μπορούν να παρέχουν οι κατά τόπους υπηρεσίες, την δυνατότητα υλοποίησης της εν λόγο πρότασης καθώς, την υπάρχουσα στάθμη τεχνολογίας και την ελάχιστη επένδυση από την πλευρά των σχολών οδηγών.

Η πρόταση αφορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων των σχολών οδηγών καθώς και ηλεκτρονικής αίτησης ημερομηνίας εξετάσεων και περιλαμβάνει την υλοποίηση των παρακάτω: 1 εφαρμογή για κινητά android για σχολές οδηγών 1 βάση δεδομένων – web εφαρμογή 1 εφαρμογή για κινητά (για τον ελεγκτικό φορέα)

Αρχική διαδικασία

  • Κάθε φορά που κατατίθεται μία νέα καρτέλα αυτή παίρνει έναν μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και τον ονομάζουμε πρωτόκολλο μαθητή το οποίο συνοδεύεται και με τον τύπο διπλώματος .
  • Το υπουργείο δηλώνει στη βάση δεδομένων τον νέο μαθητή και εκδίδει ένα QRCODE σε μία Α4 με τα στοιχεία μαθητή.
  • Ανά πάσα στιγμή σκανάροντας τον QRCODE του μαθητή θα μπορούμε να εκτυπώσουμε τα μαθήματά του και τα στοιχεία του. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 34558837744 Α.Τ. Ξ923883 Α.Φ.Μ. 7474747474 Τύπος διπλώματος Β΄ Ιατρικές εξετάσεις :0/2 Θεωρητικά μαθήματα :0/25 Πρακτικά μαθήματα :0/25 Τελ. Ημερομηνία εξέτασης Αποτέλεσμα

Βασικά χαρακτηριστικά

Μέσω της εφαρμογής ο εκπαιδευτής μπορεί:

  • Να εισάγει έναν νέο μαθητή
  • Να προσθέσει μαθήματα (Θεωρητικά και πρακτικά)
  • Να βρει έναν μαθητή και να δει πόσα μαθήματα απομένουν καθώς και το ιστορικό μαθημάτων
  • Να ζητήσει ημερομηνία εξέτασης (θεωρητικό και πρακτικό)

Αρχικά ο εκπαιδευτής μέσα από την εφαρμογή πρέπει να δηλώσει τον μαθητή και να τον έχει πλέον στην εφαρμογή του.

Αυτό μπορεί να γίνει σκανάροντας τον QRCODE του μαθητή ή δηλώνοντας ένα από τα στοιχεία του (ΑΦΜ / ΠΜ / ΑΤ) Ο εκπαιδευτής πρέπει να φωτογραφήσει τον μαθητή ώστε η φώτο του να ανέβει στη βάση δεδομένων και να συνδεθεί με τον μαθητή.

Ο μαθητής πλέον είναι συνδεδεμένος με τον εκπαιδευτή και μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα. Ανά πάσα στιγμή ο μαθητής μπορεί μόνο με το QRCODE να μεταφερθεί σε άλλη σχολή απλά δείχνοντας το QRCODE στον επόμενο εκπαιδευτή.

Η Εφαρμογή Η εφαρμογή έχει ένα μενού αρχικά όπου ο εκπαιδευτής επιλέγει τον τύπο μαθήματος (θεωρητικό & πρακτικό μάθημα) και ένα υπομενού για τον τύπο θεωρητικού μαθήματος όπως αυτά ορίζονται από την νομοθεσία πχ. Διασταυρώσεις

Θεωρητικό μάθημα

Κάθε φορά που ο εκπαιδευτής πραγματοποιεί ένα θεωρητικό μάθημα δηλώνει τον τύπο μαθήματος και προσθέτει από την λίστα τους μαθητές που πρόκειται να τα παρακολουθήσουν στην εφαρμογή στο κινητό.

Αυτό μπορεί να το κάνει από την λίστα του με τους μαθητές του ή να σκανάρει τα QRCODE των μαθητών του.

Αφήνει την συσκευή σε συγκεκριμένο σημείο εντός της αίθουσας όπου μπορεί να πραγματοποιήσει μια δοκιμαστική φωτογραφία (το κάνει η εφαρμογή). Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να τοποθετηθεί το κινητό σε τέτοιο σημείο ώστε να φαίνονται όλοι οι μαθητές.

Η εφαρμογή γνωρίζει την ώρα έναρξης και λήξης του μαθήματος. Κατά τη διάρκειά του αυτόματα και σε τυχαίους χρόνους πραγματοποιεί φωτογραφικές λήψεις (4/ώρα). Κατά τη διάρκειά του πραγματοποιεί ηχογραφήσεις δίλεπτες (4/ώρα).

Αυτά πακετάρονται – κρυπτογραφούνται σε ένα αρχείο και τοποθετούνται εντός της εφαρμογής και είναι μη προσβάσιμα από τον εκπαιδευτή. Το μέγεθος του αρχείου για κάθε δίωρο μάθημα δεν θα είναι μεγαλύτερο των 2 MB

Η ενημέρωση στην βάση γίνεται αυτόματα κάθε φορά που η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ίντερνετ μέσω WiFi.

Ανά πάσα στιγμή ο εκπαιδευτής βλέπει πότε έγινε η τελευταία ενημέρωση. Κάθε φορά που πραγματοποιείται λοιπόν ένα μάθημα και ενημερώνεται η βάση δεδομένων ενημερώνεται αυτόματα η ολοκλήρωση των μαθημάτων για τον κάθε έναν μαθητή ξεχωριστά.

Σκανάροντας οποτεδήποτε τον QRCODE του μαθητή βλέπουμε τα μαθήματα που έχει κάνει, τις εξετάσεις κλπ

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 34558837744

Α.Τ. Ξ923883

Α.Φ.Μ. 7474747474

Τύπος διπλώματος Β΄

Ιατρικές εξετάσεις :

0/2 Θεωρητικά μαθήματα :7/25 Πρακτικά μαθήματα :0/25 Τελ. Ημερομηνία εξέτασης Αποτέλεσμα —————————————————————————————

Ο εκπαιδευτής λοιπόν κάθε φορά απλά ανοίγει την εφαρμογή και επιλέγει τον τύπο μαθήματος και προσθέτει από την λίστα τους μαθητές που επιθυμεί και παραβρίσκονται στο μάθημα. Τοποθετεί το κινητό σε σημείο που να φαίνονται οι μαθητές και πατάει έναρξή. Αν κάποιος μαθητής πρέπει να φύγει υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Πρακτικό μάθημα

Η ίδια φιλοσοφία ισχύει και εδώ.

Ο εκπαιδευτής δηλώνει τον τύπο μαθήματος και προσθέτει τον μαθητή που πρόκειται να εκπαιδευτεί.

Έπειτα αφήνει το κινητό στη βάση κινητού πάνω στο ταμπλό σε σημείο που μπορεί να δει τον μαθητή και τον εκπαιδευτή.

Κατά τη διάρκεια του 45 λεπτου μαθήματος η εφαρμογή καταγράφει το τίγμα GPS κάθε 2 λεπτα και 2 τυχαίες φωτογραφίες.

Ο εκπαιδευτής ενημερώνοντας την βάση ενημερώνεται αυτόματα και η κάρτα μαθητή για τα πόσα, πότε και ποια μαθήματα παρακολούθησε.

Με αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχει κανένας τρόπος οι μαθητές να μην παρακολουθήσουν όλα τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα αφού καταγράφονται τα πάντα. Πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία έχει ο εξεταστής και ο αρμόδιος ελεγκτικός φορέας όπου μέσα από την δική τους εφαρμογή θα μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα για τον κάθε μαθητή αλλά και εκπαιδευτή

Π.Ε.Ι.

Λόγο της ιδιαιτερότητας της διαδικασίας για την περιοδική εκπαίδευση των επαγγελματιών οδηγών όπου δεν απαιτείται θεωρητική και πρακτική εξέταση παρά μόνο η πιστοποίηση του εκπαιδευτή ότι παρακολούθησε ο υποψήφιος τα σεμινάρια μπορεί να να γίνει το εξής.

1) Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευτή να δηλώσει έναν επαγγελματία οδηγό κάτοχο διπλώματος Γ ή Δ εισάγοντας στην εφαρμογή τον αριθμό διπλώματος και τα βασικά στοιχεία του μαθητή.

2) Έπειτα απαιτείται η φωτογράφιση του οδηγού από το κινητό μέσω της εφαρμογής.

3) Η εφαρμογή επιστρέφει ένα μοναδικό QRCODE στην οθόνη του εκπαιδευτή το οποίο μπορεί να αποστείλει στον μαθητή μέσω mail.

Η βάση δεδομένων πλέον έχει καταγράψει τον αριθμό διπλώματος και τα στοιχεία μαθητή και τα έχει συνδέσει με την φωτογραφία του μαθητή και φυσικά με το QRCODE του.

Με την ίδια διαδικασία κάθε φορά που ο εκπαιδευτής δηλώνει ένα σεμινάριο ( θεωρητικό μάθημα) δηλώνει τους παρόντες είτε σκανάροντας το QRCODE τους το οποίο οι μαθητές μπορούν να έχουν στο κινητό τους ή τυπωμένο κάπου ή εναλλακτικά με τον αριθμό διπλώματος ή το ΑΦΜ ή τον αριθμό ταυτότητας μια και όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με τον ίδιο μαθητή.

Μετά το πέρας μαθήματος όπου η διαδικασία είναι ίδια ( τυχαία λήψη φωτογραφίας και ηχογράφησης του μαθήματος) το μάθημα προστίθεται στην λίστα μαθημάτων του κάθε μαθητή που έχει παρευρεθεί στο μάθημα και αφαιρείται από το σύνολο.

Κάθε φορά που ένας μαθητής έχει ολοκληρώσει τα απαραίτητα σεμινάρια μπορεί απλά να πάει το δίπλωμα του με τις απαραίτητες φωτογραφίες (για το νέο) στο υπουργείο το οποίο απλά θα ελέγξει με τον αριθμό διπλώματος ή το ΑΦΜ του ότι όντως τα μαθήματα του έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα 6 μηνών.

Βάση νομοθεσίας αν πρέπει τα μαθήματα να έχουν ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών η εφαρμογή αυτόματα αφαιρεί μετά το πέρας 6 μηνών το κάθε μάθημα ξεχωριστά. Για παράδειγμα αν την 1/1/2017 πραγματοποίησε το πρώτο του μάθημα που αφορούσε την μηχανολογία τότε στις 6/1/2017 το μάθημα αυτό θα διαγραφεί από την λίστα του μαθητή χωρίς να διαγραφούν όλα και να πρέπει να τα παρακολουθήσει από την αρχή. Ο συγκεκριμένος οδηγός αν τα υπόλοιπα μαθήματα τα παρακολούθησε τον 4ο και 7ο του ίδιου έτους απλά θα πρέπει να παρακολουθήσει και το πρώτο κάποια στιγμή της μηχανολογίας.

Αντικατάσταση διαδικασίας και κάρτας μαθητή Θεωρητικά αυτό θα μπορούσε να γίνει για όλους τους τύπους διπλώματος! Δεν θα χρειαζόταν έκδοση κάρτας μαθητής αλλά ο δάσκαλος θα μπορούσε με τον αριθμό ταυτότητας και το ΑΦΜ του μαθητή να ανοίξει στην βάση μια νέα καρτέλα μαθητή. Οι συμβεβλημένοι γιατροί θα είχαν αντίστοιχη πρόσβαση στη βάση και θα δήλωναν οκ στον κάθε μαθητή που θα εξέταζαν. Αν το εξετάσουμε διεξοδικά θα διαπιστώσουμε ότι η ύπαρξη φακέλου και οποιουδήποτε εγγράφου μετά την υλοποίηση της πλατφόρμας είναι περιττή.

Απαιτείται για κάθε σχολή 1 android κινητό με GPS 2 σύνδεση στο ίντερνετ
Συνοπτικά Με την χρήση του QRCODE δεν χρειάζεται το Υπουργείο να εκδίδει κάρτες, να ελέγχει, να καταχωρεί εξετάσεις.

Η αντίστοιχη εφαρμογή για τους εξεταστές μπορεί να σκανάρει το QRCODE του μαθητή που πρέπει να έχει μαζί του κατά τις εξετάσεις και μπορεί να είναι κολλημένος στην κάρτα ή εκτυπωμένος αντί για την φωτογραφία του, και να δει τον μαθητή σε φωτογραφία και την ένδειξη ΟΚ που σημαίνει ότι έχει ολοκληρώσει τα μαθήματα.

Ανά πάσα στιγμή μπορεί ενδεικτικά να εντοπίσει ένα μάθημα και να δει ότι όντος ήταν εκεί ο μαθητής και το μάθημα πραγματοποιήθηκε. Σε γενικές γραμμές θα εξαφανιστεί όλη η γραφειοκρατική διαδικασία και θα αφαιρέσει χρόνο και κόπο από τις σχολές οδηγών. Θα υπάρχει απόλυτος έλεγχος για την διεξαγωγή μαθημάτων και διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια εξέτασης μπορεί επίσης να καταγράφεται το στίγμα GPS ώστε να φαίνεται η διαδρομή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκειά της.

Το κόστος υλοποίησης μια τέτοιας πλατφόρμας δεν θα ξεπερνούσε τις 30.000 ευρώ με ετήσιο κόστος συντήρησης και βάσης δεδομένων τα 5.000 ευρώ. Τα χρήματα που θα εξοικονομούσε το δημόσιο καθώς και ο ιδιωτικός τομέας είναι πολλαπλάσια.

Αναλυτικά τα δεδομένα μαθητή

Η εκτύπωση των στοιχείων του μαθητή σε Α4 ώστε να έχει εικόνα ο μαθητής για τα μαθήματα που έχει πραγματοποιήσει ή η εμφάνιση αυτών σε οθόνη κινητού μέσα από την εφαρμογή η από οποιαδήποτε εφαρμογή ανάγνωσης QRCODE θα περιλαμβάνει αναλυτικά τα μαθήματα.

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 34558837744 Α.Τ. Ξ923883

Α.Φ.Μ. 7474747474

Τύπος διπλώματος Β΄ Ιατρικές εξετάσεις :0/2

Θεωρητικά μαθήματα :7/25 ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ :5/5/2017 8:30-10:30

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ :12/5/2017 8:30-10:30

ΣΗΜΑΝΣΗ :17/5/2017 7:00-9:00 ———————————————————— Πρακτικά μαθήματα :0/25 Τελ. Ημερομηνία εξέτασης Αποτέλεσμα

Πατώντας σε κάθε μάθημα όταν αυτό παρουσιάζεται μέσα από την εφαρμογή του ελεγκτή θα μπορούν να ανακληθούν τα δεδομένα του μαθήματος τα οποία περιλαμβάνουν φωτογραφίες κατά τη διάρκεια μαθήματος και αρχεία ήχου.

Πρόταση καταγραφής και ελέγχου θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων