Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τα Οδικά Τροχαία
Ατυχήματα με σωματικές βλάβες, έτους 2017 καθώς και την εξέλιξή τους κατά τη δεκαετία 2008 – 2017.

Ι. Ανάλυση έτους 2017

Κατά το έτος 2017, συνέβησαν σε ολόκληρη τη Χώρα 10.848 οδικά τροχαία ατυχήματα, τα οποία προκάλεσαν τοv θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,2% σε σύγκριση με το 2016 που είχαν συμβεί 11.318 ατυχήματα.

Ο συνολικός αριθμός των παθόντων στα οδικά τροχαία ατυχήματα για το έτος 2017 παρουσίασε μείωση κατά 4,4% σε σύγκριση με το 2016 (14.002 το 2017, έναντι 14.649 το 2016).

Αναλυτικότερα, από τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων το 2017,
κατεγράφησαν 731 νεκροί, 706 βαριά τραυματίες και 12.565 ελαφρά τραυματίες, έναντι 824
νεκρών, 879 βαριά τραυματιών και 12.946 ελαφρά τραυματιών το 2016, παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,3% σε νεκρούς, μείωση κατά 19,7% σε βαριά τραυματίες και κατά 2,9% σε ελαφρά τραυματίες.

Η έκθεση Οδικά Τροχαία Ατυχήματα ( 2017 )