Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα εξετάσεων θα συζητηθεί για πρώτη φορά στην διαρκή επιτροπή παραγωγής και εμπορίου την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019.
Παρακάτω απόσπασμα από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της βουλής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ώρα 11.00΄ – Αίθουσα Γερουσίας

H ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις»

Εισηγητές: Απόστολος Καραναστάσης και Ανδρέας Κατσανιώτης.

Χρονοδιάγραμμα ψήφισης νομοσχεδίου

Το χρονικό διάστημα που το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς ψήφιση καθορίζετε από τον κανονισμό της Βουλής.

Οι συζητήσεις στις επιτροπές πραγματοποιούνται σε δύο αναγνώσεις και σε τέσσερις συνεδριάσεις το ανώτερο. Μεταξύ των δύο αναγνώσεων μεσολαβεί διάστημα επτά ημερών εντός του οποίου οι βουλευτές μπορούν να καταθέσουν βελτιωτικές προτάσεις προς τον αρμόδιο Υπουργό.

Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, το οποίο βέβαια μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Προέδρου της Βουλής ή με απαίτηση του Υπουργού, πραγματοποιείται και η ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων ή φορέων, η οποία έχει το χαρακτήρα κοινοβουλευτικής διαβούλευσης.

Με τη λήξη των εργασιών της επιτροπής, η έκθεση τους με τις προτάσεις ή τις αποφάσεις αποστέλλεται στη Βουλή και διανέμεται στους βουλευτές τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την έναρξη της συζήτησης στο Τμήμα ή στην Ολομέλεια.

Μετά από τρεις ημέρες το λιγότερο από την υποβολή της έκθεσης της διαρκούς κοινοβουλευτικής επιτροπής, το νομοσχέδιο εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη και ξεκινάει η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής (ή στο Τμήμα Διακοπών).

Ο κανόνας είναι ότι τα νομοσχέδια συζητώνται και ψηφίζονται μια φορά επί της αρχής, κατ’ άρθρο και στο σύνολο, πλην των περιπτώσεων που το νομοσχέδιο συζητήθηκε και ψηφίστηκε από την αρμόδια διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή, οπότε εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση ενιαία και για τις τρείς κατηγορίες.

Επιπλέον, εάν το νομοσχέδιο έγινε ομόφωνα αποδεκτό ή από τα 4/5 της επιτροπής, ακολουθείται συνοπτική διαδικασία και ψηφίζεται χωρίς καν συζήτηση στην Ολομέλεια.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το νομοσχέδιο αναμένετε να ψηφιστεί στο διάστημα 22/02/2019 – 28/02/2019