Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της ολομέλειας της Βουλής το νομοσχέδιο με τίτλο «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις». θα ψηφιστεί σε μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου σε μία μόνη συνεδρίαση τη Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 στις 10:00