Προστέθηκαν νέοι κωδικοί για τα παράβολα συμμετοχής στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών στην εφαρμογή e-paravolo.

  • Κωδικός 2037 για τις θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών
  • Κωδικός 2038 για τις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών

Ακόμη δεν υπάρχει ενημέρωση για τα παράβολα που έχουν εκδοθεί και πληρωθεί

Δεν έχει αλλάξει τίποτα για τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις ΠΕΙ