Με ηλεκτρονική επιστολή συνάδελφος εντοπίζει το πρόβλημα με θέμα τα παράβολα και προτείνει λύση που συμφωνούμε.

Η ηλεκτρονική επιστολή

«Με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο, ο οποίος περιλαμβάνει αλλαγές στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς , άλλαξε και η τιμή των παραβόλων για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως.

Η τιμή αυτών από 10 ευρώ που ήταν αυξήθηκε στα 15 ευρώ.

Ήδη στην πλατφόρμα έκδοσης των ηλεκτρονικών παραβόλων δημιουργήθηκαν νέοι κωδικοί με τις νέες αυξημένες τιμές των παραβόλων.

Ωστόσο έχει δημιουργηθεί ένα ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Υπάρχουν ΠΑΜΠΟΛΛΟΙ υοψήφιοι σε όλη την Ελλάδα που τις προηγούμενες ημέρες είχαν εκδώσει και εξοφλήσει ηλεκτρονικά παράβολα αξίας 10 ευρώ για τη συμμετοχή  τους σε κάποια εξέταση. Τα παράβολα αυτά επρόκειτο να τα κατατεθούν στις κατά τόπους Υπηρεσίες Υποδομών τις προσεχείς μέρες. Με βάση το νέο νόμο η αξία του παραβόλου έχει αυξηθεί κατά 5 ευρώ.

Μία λύση θα ήταν τα ήδη κομμένα αυτά παράβολα να ακυρωθούν και ν΄ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων.

Ωστόσο για να γίνει αυτό απαιτείται ο εκάστοτε υποψήφιος να έχει κωδικούς στο TAXIS NET.

Η πλειονότητα των υποψηφίων είναι νέοι και νέες εκ των  οποίων οι περισσότεροι επειδή δεν υποχρεούνται ακόμα στην υποβολή φορολογικής δήλωσης ΔΕΝ έχουν κωδικούς στο TAXIS NET.  Και επομένως η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων του παλιού παραβόλου δεν μπορεί να γίνει.

Επειδή απ΄ότι διαπιστώσαμε οι εργαζόμενοι στο τμήμα μηχανογράφησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ταχύτατα δημιούργησαν δύο νέους κωδικούς με τις νέες τιμές των παραβόλων, με την ίδια ευκολία θα μπορούσαν  να δημιουργήσουν και δύο ακόμα κωδικούς,  ώστε όσοι έχουν ήδη εκδόσει και πληρώσει τα ηλεκτρονικά παράβολα των 10 ευρώ  να μπορούν να εκδίδουν τα συμπληρωματικά παράβολα αξίας 5 ευρώ .

Είναι θεωρώ λύση ευκολότερη και με λιγότερο ταλαιπωρία για όλους τους συναλλασσόμενους πολίτες που αντιμετωπίζουν το παραπάνω πρόβλημα.

 

Παρακαλώ προωθήστε την παραπάνω σκέψη μου στους αρμοδίους, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να ζητήσει την υλοποίηση αυτής από το Τμήμα Μηχανογράφησης της Α.Α.Δ.Ε..

 

  Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας και αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες και ανακοινώσεις.»