Χάρτης με τους επιτρεπόμενους χώρους στάθμευσης και μικρής χρονικής διάρκειας στάθμευση για τουριστικά λεωφορεία στην Βουδαπέστη κοντά στο Varosliget από 1 Μαρτίου 2019.

Πηγή: Ομοσπονδία MKFE

Ο χάρτης