Την Πέμπτη, η ολομέλεια θα ψηφίσει κανόνες για την αντιμετώπιση των παράνομων πρακτικών στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και για το χρόνο ανάπαυσης των οδηγών.

Για να διευκολυνθεί η ψηφοφορία στην ολομέλεια επί των προτάσεων, ζητήθηκε από την επιτροπή του ΕΚ για τις Μεταφορές και τον Τουρισμό να μειώσει, σε ψηφοφορία της επιτροπής στις 2 Απριλίου, τον αριθμό των περίπου 1.200 τροπολογιών που υποβλήθηκαν κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Μαρτίου (Άρθρο 175 του Κανονισμού του ΕΚ).

Οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις σκοπό έχουν να βελτιώσουν την επιβολή των κανόνων στον τομέα των οδικών μεταφορών για την καλύτερη αντιμετώπιση των παράνομων πρακτικών, όπως η χρήση εταιρειών με εικονική έδρα ή η λειτουργία τους σε εθνικές αγορές πέραν των υφισταμένων ορίων.

Θα καθορίσουν επίσης για ποιου τύπου μεταφορές θα ισχύσουν οι κανόνες για την απόσπαση των οδηγών, όπως για παράδειγμα οι κανόνες για τις ελάχιστες απολαβές, ενώ θα τροποποιήσουν το πλαίσιο για την ανάπαυση των οδηγών.

Συζήτηση: Τετάρτη 27 Μαρτίου

Ψηφοφορία: Πέμπτη 4 Απριλίου

Διαδικασία: συνήθης νομοθετική διαδικασία, πρώτη ανάγνωση