Παρά το γεγονός ότι οι μεταφορές με πούλμαν είναι ο πιο οικολογικός τρόπος μετακίνησης των επιβατών σήμερα, οι επιχειρήσεις οδικών μεταφορών επιβατών αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες απαγορεύσεις λόγω καυσίμου και εκπομπών καυσαερίων, που εμποδίζουν την πρόσβασή τους στις πόλεις.

Ο κλάδος των οδικών μεταφορών δεσμεύεται να σκέφτεται πέρα ​​από το ντίζελ αλλά οι αρχές της πόλης πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η υποχρέωση των φορέων να ανανεώσουν το στόλο τους με εναλλακτικά καύσιμα θα χρειαστεί χρόνο.

Οι κανόνες για την αστική πρόσβαση μπορούν να συμβάλουν μόνο στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και μόνο στους δρόμους με μικρότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση εάν ενθαρρύνουν περισσότερες συλλογικές μεταφορές, μεταξύ άλλων με πούλμαν, ως μέρος της λύσης. 

Η νέα έκθεση του Coach of the Future, που δημοσιεύθηκε σήμερα από την IRU, αναλύει τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις για το ντίζελ που είναι διαθέσιμες για τις επιχειρήσεις οδικών μεταφορών επιβατών, από περιβαλλοντική και οικονομική άποψη και αξιολογεί τις συνθήκες που απαιτούνται για την επιτάχυνση της μετάβασης σε πιο πράσινα καύσιμα.

Τα ταξίδια με λεωφορεία αντιπροσωπεύουν το 40% της συλλογικής οδικής μεταφοράς επιβατών της ΕΕ. Περίπου 400.000 οδηγοί στην Ευρώπη ταξιδεύουν τακτικά σε αυτοκινητόδρομους και μη αστικούς δρόμους, καλύπτοντας κατά μέσο όρο αποστάσεις 500 χιλιομέτρων ανά ταξίδι. Το καύσιμο που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία αυτών των πούλμαν πρέπει συνεπώς να είναι κατάλληλο για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων και η υποδομή χρέωσης και ανεφοδιασμού πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμη.

Η έκθεση IRU Coach of the Future επισημαίνει ότι τα μίγματα bio-LNG, HVO και υβριδικά καύσιμα ντίζελ αντιπροσωπεύουν πιο βιώσιμες επιλογές που είναι ή σύντομα θα είναι τεχνολογικά διαθέσιμες. Για να καταστούν οι λύσεις αυτές εμπορικά βιώσιμες, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ξεπεραστούν τα κύρια εμπόδια στην εφαρμογή, δηλαδή το υψηλό κόστος των επενδύσεων σε νέα οχήματα και η έλλειψη κατάλληλης υποδομής. Ένα πράγμα όμως είναι σαφές: τα ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας αποκλείονται για τις υπηρεσίες μεταφορών με πούλμαν σε μεγάλες αποστάσεις λόγω των περιορισμών της εμβέλειας και της μπαταρίας.

Τα εμπόδια θα μπορούσαν να αρθούν στο άμεσο μέλλον με την εφαρμογή πολιτικών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, επιδοτήσεων για την αγορά καθαρότερων οχημάτων και την αναθεώρηση της φορολογίας της ενέργειας και της νομοθεσίας περί χρέωσης των οδικών χρηστών. Αυτό θα δημιουργούσε ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον που θα επέτρεπε και θα ενθάρρυνε τους φορείς εκμετάλλευσης να επενδύουν σε καθαρότερα οχήματα.

Ο Matthias Maedge, ο οποίος διευθύνει τις δραστηριότητες της IRU στην ΕΕ, σχολίασε: «Όλο και περισσότερες πόλεις εισάγουν απαγορεύσεις στα οχήματα ντίζελ και τα λεωφορεία απειλούνται άδικα με τις πρωτοβουλίες αυτές, παρά το γεγονός ότι ήδη αποτελούν μέρος της λύσης για τη ρύπανση και τη συμφόρηση. Ο τομέας είναι περισσότερο από πρόθυμος να διαδραματίσει το ρόλο του στην υποστήριξη πιο πράσινων πόλεων, αλλά προς το παρόν δεν έχει προφανείς εναλλακτικές λύσεις. Πρέπει να παρασχεθεί επαρκής χρόνος για να εξασφαλιστεί η διάθεση πιο οικολογικών οχημάτων στην αγορά, η κατάλληλη υποδομή έχει αναπτυχθεί πλήρως και οι πολιτικές υποστήριξης της ανανέωσης του στόλου έχουν τεθεί σε εφαρμογή προτού προωθηθούν οι απαγορευμένες απαγορεύσεις των οχημάτων ντίζελ «.

Η έκθεση IRU Coach of the Future δείχνει ότι, αν πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ο τομέας των ευρωπαϊκών λεωφορείων θα μπορούσε να αντικαταστήσει το ήμισυ του υφιστάμενου στόλου ντίζελ με υβριδικά οχήματα ντίζελ, bio-LNG και HVO μέχρι το 2035 το νωρίτερο. 

Ο κ. Maedge πρόσθεσε: «Η επιχειρήσεις των λεωφορείων εξαρτώνται από τη δυνατότητα να παραλάβουν και να απομακρύνουν τους επιβάτες στα κέντρα των πόλεων. Οι κρατικές 
αρχές πρέπει να αναγνωρίσουν ότι υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες τεχνολογίας και καυσίμων για τα φορτηγά και τα λεωφορεία και ότι αυτές οι εναλλακτικές λύσεις εξακολουθούν να είναι ανύπαρκτες για τους μεταφορείς, με αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και τους οδηγούς.

Η IRU εξακολουθεί να δεσμεύεται να διαδραματίσει το ρόλο της στον διάλογο μεταξύ των διαφόρων μερών, αναζητώντας τις βέλτιστες λύσεις προς το κοινό συμφέρον των πολιτών της ΕΕ και του κλάδου των οδικών μεταφορών.

Πηγή: https://www.iru.org