Για να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα, η πόλη της Γάνδης (η περιοχή εντός της περιφερειακής οδού) θα καταστεί ζώνη χαμηλών εκπομπών την 1η Ιανουαρίου 2020.

Μόνο τα οχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου θα επιτρέπονται στη ζώνη αυτή. Πρέπει να καταχωρούνται τα επιτρεπόμενα οχήματα με ξένη πινακίδα κυκλοφορίας.

Μπορείτε να καταχωρήσετε το όχημά σας από τον Σεπτέμβριο του 2019 μέσω του εργαλείου εγγραφής στο www.lez2020.gent.

Η ζώνη χαμηλών εκπομπών θα ισχύει για:

  • όλα τα εγχώρια και ξένα οχήματα (επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά, φορτηγά, φορτηγά, γεωργικά οχήματα, λεωφορεία – περιλαμβάνει και τουριστικά λεωφορεία)
  • οχήματα βενζίνης και πετρελαίου ντίζελ
  • οχήματα LNG και LPG)
  • 24 ώρες την ημέρα / 7 ημέρες την εβδομάδα από την 1η Ιανουαρίου 2020

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση

https://stad.gent/ghent-international/mobility-ghent/low-emission-zone-ghent- 2020

Πηγή: FBAA