Η IRU ξεκίνησε μια νέα υπηρεσία πιστοποίησης οδηγών σε συνεργασία με την ALSA, η κορυφαία εταιρεία στον τομέα των οδικών μεταφορών επιβατών της Ισπανίας.

Η ALSA, η οποία δραστηριοποιείτε στις διεθνείς μεταφορές παράλληλα με τις εθνικές μεταφορές επιβατών, επιδίωξε τη συνεργασία με την IRU προκειμένου να μετρήσει αντικειμενικά την ικανότητα του οδηγού μέσω ενός εξωτερικού οργανισμού.

Γιατί είναι σημαντική η πιστοποίηση;

Για τις εταιρείες μεταφοράς επιβατών, οι οδηγοί αποτελούν βασικό πλεονέκτημα. Η ικανοποίηση και η εμπιστοσύνη των πελατών εξαρτώνται από την ικανότητα των οδηγών να χρησιμοποιούν το όχημα με ασφάλεια και να παρέχουν άψογη εξυπηρέτηση στους επιβάτες.

Ταυτόχρονα, οι ίδιοι οι οδηγοί είναι από τους μεγαλύτερους δικαιούχους όταν οι εταιρείες είναι σε θέση να τους δώσουν τόσο σαφή ανατροφοδότηση σχετικά με τα επίπεδα επιδόσεων και τους επαγγελματικούς στόχους τους,  όσο και ευκαιρίες βελτίωσης.

Επομένως, η πιστοποίηση βάσει αξιολόγησης της IRU θα επιτρέψει στις εταιρείες να βελτιώσουν τις γνώσεις τους όσον αφορά τα επίπεδα ικανότητας των οδηγών τους, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της επαγγελματικής αριστείας, την εμπιστοσύνη των πελατών και την προσέλκυση και διατήρηση των καλύτερων οδηγών.

Πώς θα λειτουργήσει;

Η ανάπτυξη ξεκίνησε πέρυσι και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της μετά από δοκιμές σε 250 οδηγούς.

Η λύση συνδυάζει τόσο υπολογιστικές όσο και πρακτικές αξιολογήσεις. Οι δεξιότητες και οι γνώσεις του οδηγού μετριούνται σε τέσσερις τομείς: οδήγηση, γνώση οχημάτων, διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και εξυπηρέτηση πελατών. Θα δημιουργηθούν αναφορές δοκιμών, προσφέροντας ανατροφοδότηση σε κάθε περιοχή.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον

Η πιστοποίηση οδηγών αποτελεί μέρος ενός ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων που έθεσε η δεκαετία δράσης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για την οδική ασφάλεια 2011-2020.

Η έναρξη της εταιρικής σχέσης μεταξύ της IRU και της ALSA έρχεται σε μια περίοδο ανανεωμένης δράσης του ΟΗΕ για την οδική ασφάλεια μέσω της πέμπτης εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας που θα πραγματοποιηθεί στις 6-12 Μαΐου 2019 και της εκστρατείας Save Lives – #SpeakUp.

Η IRU σχεδιάζει να αξιοποιήσει τη συνεργασία της με την ALSA, επεκτείνοντας την λύση αξιολόγησης των οδηγών της σε ολόκληρη τη βιομηχανία, αυξάνοντας τα πρότυπα και, με τον τρόπο αυτό, μειώνοντας τα περιστατικά οδικής ασφάλειας.