Νέα παράταση δόθηκε για τα ΔΕΕ (δελτία εκπαίδευσης εξέτασης) που λήγουν (έχουν ισχύ τριετίας) έως την 31η Ιουλίου 2019.

Η εγκύκλιος αναφέρει:

«να προβαίνουν, κατά περίπτωση, σε χορήγηση παράτασης της ισχύος Δελτίων Εκπαίδευσης – Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) των οποίων έληξε η ισχύς, υποψηφίων οδηγών και οδηγών, οι οποίοι είχαν αιτηθεί και δεν προγραμματίστηκαν για δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για τον προαναφερθέντα λόγο, καθώς και των υποψηφίων οδηγών και οδηγών, οι οποίοι προγραμματίστηκαν και δεν διενεργήθηκε η δοκιμασία για τον ίδιο λόγο.»

Η εγκύκλιος είναι ελλιπής και θα έπρεπε να αναφέρει (γιατί τίποτε στην Ελλάδα δεν είναι αυτονόητο)

  1. Την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παράτασης (π.χ. ΔΕΕ που έληξαν από 1/9/2019 και έως αυτά που θα λήξουν έως ποια ημερομηνία)
  2. Θα πρέπει να ισχύει για όλα τα ΔΕΕ αφού σε καμία υπηρεσία δεν πραγματοποιούνταν προγραμματισμός εξετάσεων. Με τον τρόπο που τίθεται στην εγκύκλιο οι υπηρεσίες μπορούν να αρνηθούν  τον προγραμματισμό ΔΕΕ που έχουν λήξει αφού προηγουμένως δεν προγραμματίστηκαν για πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών.
  3. Δεν προβλέπετε περίοδος επανεξέτασης για τους αποτυχόντες στις πρακτικές εξετάσεις αν η περίοδος επαναπρογραμματισμού είναι εντός ορίων της εγκυκλίου, θα μπορούν να επαναπρογραμματιστούν;
  4. Δεν προβλέπετε αν υπάρχει το δικαίωμα της προσφυγής σε δευτεροβάθμια επιτροπή με ληγμένο ΔΕΕ (γενικά είναι ένα θέμα αφού πλέον δεν υπάρχουν εξεταστές Α και Β και δεν έχει διευκρινίσει το Υπουργείο τι θα γίνει με τις προσφυγές με το νέο σύστημα)
  5. Δεν προβλέπετε ισχύς ή επιστροφή των μη υποχρεωτικών παραβόλων (εκτός του 50 €) στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί και υπάρχουν εντός του φακέλου του υποψήφιου.