Θέμα: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (16-05-2019)

 Αξιότιμε κύριε Μάστορα  Χριστός Ανέστη,

Το άρθρο 14 του νόμου 4599 / 2019 προβλέπει ότι δύναται άτομο ηλικίας 17 ετών να υποβάλλει δικαιολογητικά για την έκδοση και απόκτηση άδειας οδηγού κατηγορίας Β.

Στις 09-05-2019 υποβάλαμε ένα τέτοιο αίτημα στο Τμήμα αδειών οδηγήσεως της Υπηρεσίας Υποδομών Πατρών.

Σήμερα 16-05-2019 ενημερώθηκα από υπάλληλο του προαναφερομένου τμήματος , ότι το μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Υποδομών, δεν επιτρέπει στους υπαλλήλους να καταχωρήσουν αίτηση πολίτη ηλικίας 17 ετών που επιθυμεί ν΄αποκτήσει άδεια οδηγήσεως κατηγορίας Β.

Επιπροσθέτως το μηχανογραφικό σύστημα δεν επιτρέπει να εκδοθεί το αντίστοιχο Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού, με την αιτιολογία ότι ο αιτών δεν είναι 18 ετών. 

Ωστόσο ο από 04-03-2019 δημοσιευθείς νόμος, με αριθμό 4599, στο άρθρο του 14 όχι μόνο επιτρέπει την έκδοση άδειας οδηγήσεως κατηγορίας Β σε άτομα ηλικίας 17 ετών, αλλά και περιγράφει με σαφήνεια τη διαδικασία απόκτησης αυτού.

Παρακαλώ θερμά όπως προωθήσετε το πρόβλημα που παραπάνω σας περιέγραψα στους αρμοδίους, για την κατά το δυνατόν συντομότερη επίλυσή του.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων, αναμένοντας ενημέρωσή σας.

 Μετά τιμής,

 Διονύσης Μαυροειδής

(Φυσικός – Οικονομολόγος

Παιδαγωγός Κυκλοφορίας – Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών)