Από 1η Ιουνίου 2019 θα τεθούν σε ισχύ στη Γεωργία διατάξεις αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μέγιστων διαστάσεων και βαρών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων.