20, 21, 22, 23 Μαΐου – πλήρες κλείσιμο μιας ημέρας του ακτοπλοϊκού κόμβου M20  έξοδος 4 και του συνδέσμου 4 που εισέρχεται στο Λονδίνο.
Θα υπάρχουν εκτροπές μέσω της επόμενης διαθέσιμης διασταύρωσης. Αυτές οι απαγορεύσεις είναι μόνο μια νύχτα, μεταξύ 20:00 και 06:00.
Εκτός από τις προαναφερόμενες απαγορεύσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, σχεδιάζονται απαγορεύσεις στην λωρίδα 1 και 2 στο κύριο όριο του M20 που συνδέεται ε το Λονδίνο και την ακτή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισυνάπτεται στα Αγγλικά.

Πηγή: RHA

Πληροφοριακό έντυπο στα αγγλικά