Όλοι γνωρίζουν ότι τα παιδιά πρέπει να μεταφόρονται με το αυτοκίνητο μόνο με τη χρήση κατάλληλων παιδικών καθισμάτων για το αυτοκίνητο, ανάλογα με το βάρος και την ηλικία του παιδιού.

Ας δούμε τι σημαίνει κατάλληλο παιδικό κάθισμα.

Η οδηγία 2003/20/ΕΚ, η οποία μεταθέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με την 43917/5066/06 (ΦΕΚ 1468 B/4-10-2006) Υπουργική απόφαση κατηγοριοποιεί τα συστήματα συγκράτησης για παιδιά σε πέντε «ομάδες μάζας.

α) ομάδα 0 για παιδιά που ζυγίζουν κάτω των 10 kg,β) ομάδα 0+ για παιδιά που ζυγίζουν κάτω των 13 kg,
γ) ομάδα Ι για παιδιά που ζυγίζουν από 9 έως 18 kg,

δ) ομάδα II για παιδιά που ζυγίζουν από 15 έως 25 kg,
ε) ομάδα III για παιδιά που ζυγίζουν από 22 έως 36 kg.

Πίνακας σχέσης ηλικίας βάρους
Πίνακας σχέσης ηλικίας βάρους

Επιπλέον τα συστήματα συγκράτησης υποδιαιρούνται σε δύο κλάσεις:childSeat

α) την κλάση ολοκληρωμένου τύπου, η οποία περιλαμβάνει συνδυασμό ιμάντων ή εύκαμπτων κατασκευαστικών στοιχείων με πόρπη ασφάλισης, συστήματα ρύθμισης, εξαρτήματα πρόσδεσης, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, συμπληρωματικό κάθισμα ή/και σύστημα προστασίας από τις κρούσεις που μπορεί να αγκυρώνεται με δικό του ενσωματωμένο ιμάντα ή ιμάντες.

Εικόνα2β) την κλάση μη ολοκληρωμένου τύπου, η οποία περιλαμβάνει μερικό σύστημα συγκράτησης το οποίο, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ζώνη ασφαλείας ενηλίκων που προσδένει το σώμα του παιδιού ή συγκρατεί το σύστημα όπου έχει τοποθετηθεί το παιδί, αποτελεί πλήρες σύστημα συγκράτησης για παιδιά.

Οποιοδήποτε χρησιμοποιούμενο σύστημα συγκρά­τησης για παιδιά πρέπει να είναι σύμφωνο με τα ακό­λουθα πρότυπα ή κάθε περαιτέρω προσαρμογής τους:Εικόνα4

i) Του Κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ 44/03 ή της οδηγίας 77/541/ ΕΟΚ, ή

ii) Του Κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ 129.

Παιδικό κάθισμα η αναγκαιότητα 1.

Κανένας δεν μπορεί να παρακάμψει τους νόμους της φυσικής.

Εικόνα5

Παιδικό κάθισμα η αναγκαιότητα 2.

Η φυσιολογία του παιδιού είναι διαφορετική μέχρι την ηλικία των δώδεκα ετών, ως προς την κατανομή του βάρους του.

Εικόνα6

 Επιλογή παιδικού καθίσματος.

Η επιλογή του παιδικού καθίσματος γίνετε ανάλογα με την ηλικία και το βάρος του παιδιού. Τα παιδιά ύψους κάτω των 150 cm που επιβαίνουν στα οχήματα των κατηγοριών Μ1 (επιβατικά αυτοκίνητα), N1 (φορτηγά έως 3.500 κιλά), N2 (φορτηγά πάνω από 3.500 κιλά και έως 12.000 κιλά) και Ν3 (φορτηγά πάνω από 12.000 κιλά), που είναι εξοπλισμένα με συστήματα ασφαλείας, πρέπει να συγκρατούνται με σύστημα συγκράτησης για παιδιά ολοκληρωμένου τύπου ή μη ολοκληρωμένου τύπου, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 στοιχεία (α) και (β), προσαρμοσμένου στα σωματικά χαρακτηριστικά του παιδιού.

recommended-car-seat-graphic

Τα παιδιά ύψους κάτω των 150 cm αλλά τουλάχιστον 135 cm επιτρέπεται να συγκρατούνται από ζώνη ασφαλείας για ενήλικους.

Τα παιδιά ύψους κάτω των 150 cm, επιτρέπεται να μην συγκρατούνται από σύστημα συγκράτησης για παιδιά όταν ταξιδεύουν με ταξί. Ωστόσο, όταν τα εν λόγω παιδιά ταξιδεύουν με ταξί που δεν διαθέτει σύστημα συγκράτησης, πρέπει να καταλαμβάνουν κάθισμα εκτός από τα εμπρόσθια.

Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν σύστημα συγκράτησης με μέτωπο προς τα πίσω σε θέση επιβάτη η οποία προστατεύεται με μετωπικό αερόσακο, εκτός εάν ο αερόσακος αυτός έχει απενεργοποιηθεί ή απενεργοποιείται αυτομάτως κατά τρόπο επαρκή.

Στα οχήματα των κατηγοριών Μ1, N1, N2 και Ν3, που δεν είναι εφοδιασμένα με συστήματα ασφαλείας, δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών.

Παιδικό κάθισμα σωστή χρήση.

Με τη χρήση συστήματος isofix το κάθισμα χρησιμοποιεί τους ειδικούς συνδέσμους πουisofix-low-anchorages-diagram υποχρεωτικά έχουν τα αμάξια που κατασκευάζονται από το 2011 και μεταγενέστερα. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα isofix χρησιμοποιεί τρία σημεία στήριξης.

Τα δύο είναι οι προαναφερόμενοι σύνδεσμοι που βρίσκονται ανάμεσα στη πλάτη και το κάθισμα της πολυθρόνας του αυτοκινήτου

Το τρίτο μπορεί να είναι είτε ένα πόδι στήριξης στο δάπεδο του αυτοκινήτου, είτε μία ζώνη που στερεώνεται στο πίσω μέρος του πίσω καθίσματος ή στο πορτπαγκάζ.

Με τη βοήθεια των ζωνών ασφαλείας του αυτοκινήτου το παιδικό κάθισμα συγκρατείται με τη βοήθεια των ζωνών ασφαλείας που περνούν μέσα από ειδικές υποδοχές του καθίσματος