Με την τακτική της παράτασης το Υπουργείο Μεταφορών προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, δίνοντας παράταση ως προς την δυνατότητα τις διενέργειας απογευματινών εξετάσεων με ταυτόχρονη πληρωμή για το έργο αυτό έως την 31η Οκτωβρίου 2019.

Με την απόφαση Α3/οικ.45936/5025 αφού δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης θα πάρουν παράταση ως προς το ωράριο πρακτικών εξετάσεων για:

  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κρήτης,
  • Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Φλώρινας
  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  • Π.Ε. Κέρκυρας, Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
  • Θεσ̟πρωτίας της Περιφέρειας Η̟πείρου και Καστοριάς
  • Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Βέβαια τώρα θα περιμένουμε να διευθετηθεί το θέμα των χώρων, της διαδικασίας κλεισίματος των δρόμων και του αριθμού των υποψηφίων ανά επιτροπή.

Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει.

Παράταση για λοιπές Περιφέρειες