Οι πρακτικές εξετάσεις ξεκινάνε αργά-αργά στις περισσότερες περιφερειακές ενότητας της Ελλάδος.

Μία καινοτομία του νέου συστήματος είναι ότι για να πραγματοποιηθεί ο προγραμματισμός των πρακτικών εξετάσεων θα πρέπει να συνοδεύεται το δελτίο εκπαίδευσης εξέτασης από ειδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια μπορούν να πραγματοποιηθούν με δύο τρόπους

  1. Ατομικό συμβόλαιο για κάθε υποψήφιο οδηγό.
  2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο μικτής ασφάλειας του οχήματος ου θα παρίσταται στις εξετάσεις.

Ατομικό συμβόλαιο ασφάλισης υποψήφιου οδηγού

Το ατομικό συμβόλαιο ασφάλισης έχει ένα κόστος προς το παρόν από 80 έως 120 € ανάλογα με την εταιρία, διάρκειας ενός μήνα και με κόστος σε περίπτωση επανεξέτασης περίπου 20 €. Το κόστος το επιβαρύνετε ο υποψήφιος μαθητής.

Μικτή ασφάλεια οχήματος

Η μικτή ασφάλεια οχήματος έχει κόστος περίπου 40% επιπλέον κόστος που το επιβαρύνετε η σχολή οδηγών.

Τακτικές πρακτικές και τεχνάσματα

Η αγορά βέβαια στην μεγάλη της πλειοψηφία στην Ελλάδα λειτουργεί με την μέθοδο του “κατσαπλιά“.

1η μέθοδος: Χρέωση στον μαθητή επιπλέον ποσού από την αξία του ατομικού συμβολαίου

2η μέθοδος: Χρέωση στον μαθητή κατά την επανεξέταση ίδιου ποσού με την αρχική εκπαίδευση

3η μέθοδος: Χρέωση στον μαθητή ενός πάγιου ποσού ανά εξέταση ανεξάρτητα από την αξία του ατομικού συμβολαίου και την αρχική εξέταση ή επανεξέταση.

4η μέθοδος: Χρέωση στον μαθητή πάγιου ποσού για ατομικό συμβόλαιο παρόλα που η σχολή οδηγών έχει μικτή ασφάλεια.

Βέβαια όλα τα παραπάνω χωρίς αποδείξεις απλά πάρε-δώσε.

Αυτή την σχολή οδηγών θέλετε αυτή θα έχετε.

Για οδική ασφάλεια ούτε λόγος. Θα παραμείνουμε για τα επόμενα χρόνια μέχρι να εκλείψει το επάγγελμα λόγω εξέλιξης “στρίψε δεξιά”, “στρίψε αριστερά”, “κράτα συμπλέκτη”

Καλό μέλλον