– Τι αλλάζει πάλι στα Διπλώματα Οδήγησης;
– Δυστυχώς ζούμε, σε μία νέα έκδοση, τον μύθο του Σίσυφου..!
Σ΄αυτήν την χώρα δεν μπορούμε ούτε για τα αυτονόητα να συμφωνήσουμε! Οι εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών ήταν, είναι και από ότι φαίνεται θα συνεχίσουν να είναι μία παρωδία γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε το αυτονόητο: Να διαχωρίσουμε την Εκπαίδευση από την Αξιολόγηση..!