Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονία ορίστηκε ο αριθμός των εξεταστών στις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών.

Συγκεκριμένα η διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών της ∆/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης, να διενεργείται µε την παρουσία ενός (1) υπαλλήλου – εξεταστή μέχρι την 30η Απριλίου 2020.

Η ισχύς της παρούσης από την 1η Οκτωβρίου 2019.

Απόφαση για Αριθμό εξεταστών στην διεύθυνση μεταφορών Ανατολικής Θεσσαλονίκης