Ξεκίνησε μετά από καθυστέρηση αρκετών εβδομάδων η διάθεση των καρτών για τους «ευφυείς» ταχογράφους,

Μία κάρτα ταχογράφου για να εκδοθεί κάνει έως 8 εργάσιμες ημέρες, από την στιγμή που θα γίνει η αίτηση, σύμφωνα με το χρονικό όριο που θέτει η αντίστοιχη υπουργική απόφαση.

Οι οδηγοί σύμφωνα με με άρθρο  29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/201 αλλά και σύμφωνα με το κατευθυντήριο σημείωμα 8, μπορούν αιτιολογημένα να οδηγούν χωρίς κάρτα ταχογράφου για διάστημα 15 ημερών αλλά και περισσότερο αν πληρούν τις προυποθέσεις.

Αυτό γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία όπως αναφέραμε σε παλαιότερο άρθρο μας με τίτλο Εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται οδήγηση χωρίς κάρτα οδηγού. (Ταχογράφος)