Ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του ορίου ταχύτητας 80 χλμ / ώρα στους αγροτικούς δρόμους δρόμους στη Γαλλία, ο κ. Christophe Castaner, Υπουργός Εσωτερικών, ανακοίνωσε ότι το μέτρο είχε ως αποτέλεσμα «206 ζωές να σωθούν και πολλοί λιγότεροι να τραυματιστούν».

Τα στοιχεία προέκυψαν από νέα στοιχεία που συνέταξε το OISR, το εθνικό παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας, σε προσωρινή έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της μετάβασης στα 80 km / h, η οποία δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την έκθεση, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, 125 θάνατοι αποτράπηκαν στους πληγέντες δρόμους σε σύγκριση με το μέσο όρο των πέντε προηγούμενων ετών (2013 έως 2017). Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο αριθμός των θανάτων ήταν 882, έναντι κατά μέσο όρο 963 κατά τη διάρκεια των πέντε ετών 2013 έως 2017, δηλαδή 81 λιγότεροι.

Οι αγροτικοί δρόμοι επιλέχτηκαν για το νέο γαλλικό μέτρο, διότι σε αυτούς συμβαίνουν τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα στη Γαλλία. Τον Απρίλιο του 2018, η Cerema (Κέντρο Μελετών και Εμπειρογνωμοσύνης για τους Κινδύνους, το Περιβάλλον, την Κινητικότητα και την Ανάπτυξη) δημοσίευσε μελέτη σχετικά με την ατυχηματολογία αγροτικών οδών διπλής κατεύθυνσης που διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για 55% θανατηφόρες συγκρούσεις.