Ολοκληρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αρχικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ και ανατέθηκε στην INFORM Π. ΛΥΚΟΣ που ανακηρύχτηκε ανάδοχος και αναλαμβάνει την παραγωγή καρτών ευφυούς ή 2ης γενιάς ταχογράφου για διάστημα 2 ετών, με δικαίωμα παράτασης 6 μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι, από τις 15 Ιουνίου του 2019 και μετά, όλα τα οχήματα για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας σε κράτος – μέλος της ΕΕ, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ευφυείς ταχογράφους  (smart tachograph), δηλαδή ταχογράφους συνδεδεμένους με υπηρεσία εντοπισμού βασιζόμενη σε δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GPS).