Με τροπολογία (Αρ. Τροπολογίας: 430/4 11.5.2016 Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών-Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών) που κατέθεσε το Υπουργείο Μεταφορών αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των διοδίων.

  1. Δημιουργείτε αυτοτελης υπηρεσία οδικών τελών υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την ηλεκτρονική διαχείρισητων οδικών υποδομών.
  2. Με απόφαση του Υπουργού καθορίζονται, οι κατηγορίες οχημάτων για τις αντίστοιχες χρεώσεις.
  3. Στην υπηρεσία οδικών τελών υπάγεται το σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας.
  4. Τα ηλεκτρονικά συστήματα που θα επιλεγούν συνδέονται διαλειτουργικά με τα ηλεκτρονικά συστήματα του οδικού δικτύου.
  5. Η χρέωση διοδίων θα εφαρμόζετε ανά κατηγορία οχήματος, ανά χιλιόμετρο και ανά χρονική περίοδο χρήσης του δικτύου
  6. Η διέλευση από παράπλευρο οδικό δίκτυο απαγορεύετε για οχήματα πάνω από 3.500 κιλά.

Σε καλή μεριά

Η τροπολογία όπως κατατέθηκε στην βουλή