Σύμφωνα με το παράρτημα  Χ “ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ Κ.Α.Δ.” της πρόσκλησης 2/2020 με τίτλο

«ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 6 ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

οι εκπαιδευτές οδήγησης που έχουν ως κύριο ΚΑΔ 85.59.13.06 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ είναι επιλέξιμοι για την συμμετοχή στην παραπάνω δράση.

Η δράση θα υλοποιηθεί μέσω προγράμματος 100 ωρών «Επιταγής Κατάρτισης Voucher». Η υλοποίηση του θα γίνει με την μέθοδο τηλεκατάρτισης, μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας και με την λήξη του οι ωφελούμενοι, προαιρετικά, μπορούν να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για να λάβουν σχετική Πιστοποίηση.

Το επίδομα των 600 ευρώ, αφορά 180.342 επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες, συνολικού ύψους 192.965.940 ευρώ και  είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις.

Η πρώτη δόση 400 ευρώ με την είσοδο στο πρόγραμμα κατάρτισης και η δεύτερη δόση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης ανεξαρτήτως της συμμετοχής στις συνδεόμενες με αυτό υπηρεσίες πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στην δράση είτε:

Α) υποβάλλουν στο https://elearning.yeka.gr ή

Β) εξουσιοδοτούν κάποιον πάροχο κατάρτισης να υποβάλει την αίτηση αντ’ αυτών.

Στην Α΄ περίπτωση η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.

Στην Β΄ περίπτωση η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Δευτέρα 20 Απριλίου και ώρα 15:00.

Κατά την υποβολή επιλέγεται ένα από τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης.

  1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
  2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
  3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
  4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου
  5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
  6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων  (SMART BUILDINGS)
  7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
  8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
  9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
  10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης  (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές

Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται  στο https://elearning.yeka.gr.

Η πρόσκλησηs