Με την εγκύκλιο Α3/οικ. 25449/2819 της 20-04-2020 το Υπουργείο Μεταφορών εξειδίκευσε τα μέτρα για την διαδικασία θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων απόκτησης ή επέκτασης άδειας οδήγησης και ΠΕΙ.

Συγκεκριμένα θα ισχύσουν τα παρακάτω:

1. Οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς και οι πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση Π.Ε.Ι. θα διενεργούνται υπό την παρουσία ενός (1) εξεταστή.

2. Από της 11 Μαΐου 2020 ξεκινά η διενέργεια:

 • των μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών
 • των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών
 • των προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.
 • τα οποία θα διενεργούνται, με ευθύνη του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής/Κέντρου, υποχρεωτικά υπό την προϋπόθεση ότι η απόσταση μεταξύ των εκπαιδευομένων δεν θα είναι μικρότερη των 2 μέτρων

Από την 11η Μαΐου 2020 επιτρέπεται ο προγραμματισμός

 • θεωρητικών εξετάσεων όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης και ΠΕΙ
 • πρακτικών εξετάσεων των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ,
 • πρακτικών εξετάσεων των κατηγοριών D1, D1E, D & DE και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. των κατηγοριών D1, D1E, D & DE.Από την 1η Ιουνίου 2020 επιτρέπεται ο προγραμματισμός πρακτικών εξετάσεων των
  κατηγοριών C1, C1E, C & CE και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι.
  των ίδιων κατηγοριών.

4. Οι θεωρητικές εξετάσεις διεξάγονται υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αίθουσα εξέτασης πληρώνεται με το 50% της χωρητικότητάς της και με κατανομή των εξεταζόμενων σε εύλογη απόσταση μεταξύ τους.

5. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς οδηγών και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. διενεργούνται

 • Χρησιμοποιώντας το δυνατόν περισσότερα σημεία αφετηρίας των επιτροπών
  εξέτασης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός εκπαιδευτών/υποψηφίων ανά σημείο αφετηρίας.
 • Ειδικά για τις κατηγορίες Β & ΒΕ με ευθύνη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας
  Μεταφορών και Επικοινωνιών, προγραμματίζονται ανά Επιτροπή εξέτασης έως το
  50% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού υποψηφίων και χρησιμοποιούνται το
  δυνατόν περισσότερα σημεία αφετηρίας των επιτροπών εξέτασης ώστε να
  ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός εκπαιδευτών/υποψηφίων ανά σημείο αφετηρίας.
 • Με ευθύνη του παριστάμενου εκπαιδευτή η μεταφορά των υποψηφίων από και
  προς το χώρο της δοκιμασίας/εξέτασης υλοποιείται τηρουμένων των προσωρινών
  περιοριστικών μέτρων περί μεταφοράς επιβατών που έχουν ληφθεί λόγω του
  COVID-19 και των επικείμενων οδηγιών στο πλαίσιο σταδιακής άρσης των μέτρων αυτών

6. Η διενέργεια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, των θεωρητικών εξετάσεων, των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. υλοποιείται τηρουμένων των προσωρινών γενικών ή/και ειδικών μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω του COVID-19 και σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση:

 • Χρήσης μάσκας, γαντιών και αντισηπτικού διαλύματος ή μαντηλακίων.
 • Μη λειτουργία του κλιματισμού και της εσωτερικής ανακύκλωσης του αέρα εντός του αυτοκινήτου και με ανοιχτά παράθυρα.
 • Παραμονή εντός του αυτοκινήτου τον ελάχιστο χρόνο (π.χ. διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών και θεωρητικές ερωτήσεις εκτός αυτοκινήτου).
 • Ειδικά για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς προσόντων των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α ο υποψήφιος οφείλει να προσέρχεται για εξετάσεις με τον προσωπικό του εξοπλισμό (προβλεπόμενα εγκεκριμένο κράνος, προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και υποδήματα). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει προστατευτικό ρουχισμό επιτρέπεται η χρήση επικαλαμίδων, επιγονατίδων και επιαγκωνίδων.

H Εγκύκλιος για την επανέναρξη των μαθημάτων και των εξετάσεων (ανοίξει σε νέο παράθυρο)