Συνεπής στις εξαγγελίες του το Υπουργείο Μεταφορών έθεσε σε εφαρμογή εμπρόθεσμα τον θεσμό της προσωρινής άδειας οδήγησης.

Μέσα από την ιστοσελίδα www.gov.gr και με τρεις διαφορετικούς τρόπους,

  1. Υπουργεία>Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών> Προσωρινή άδεια οδήγησης
  2. Πολίτης και καθημερινότητα>Μετακινήσεις>Προσωρινή άδεια οδήγησης
  3. Κάνοντας αναζήτηση με έναν από τους όρους “προσωρινή”, “οδήγησης”, “προσωρινή άδεια οδήγησης”

μπορεί τε να επισκεφθείτε την σελίδα της προσωρινής άδειας οδήγησης

Προσωρινή άδεια οδήγησης -Drivenews

Για την έκδοση ή την προβολή προσωρινής άδειας θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι είστε δικαιούχος προσωρινής άδειας και δεν είναι διαθέσιμη, επιλέξτε “”Επικοινωνία με τη Διεύθυνση Μεταφορών””.

Για τον έλεγχο εγκυρότητας θα χρειαστείτε:

  • είτε τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης της προσωρινής άδειας
  • είτε τον κωδικό επιβεβαίωσης
  • είτε το QR code

Την προσωρινή άδεια οδήγησης μπορείτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να την εκτυπώσετε και να την παραδώσετε έντυπη.

Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχουν οι επιλογές

Προσωρινή άδεια οδήγησης -Drivenews

Πατώντας είσοδος στην υπηρεσία μας μεταφέρει στην είσοδο όπου

Προσωρινή άδεια οδήγησης -Drivenews

μέσω ταυτοποίησης με τους κωδικούς του taxisnet μπαίνουμε στην εφαρμογή

Προσωρινή άδεια οδήγησης -Drivenews

θα μπορούμε να εκτυπώσουμε ή να στείλουμε ηλεκτρονικά την προσωρινή άδεια οδήγησης.

Από την ίδια σελίδα μπορούμε να κάνουμε έλεγχο την εγκυρότητα της προσωρινή άδειας οδήγησης

Επιπλέον με τους συνδέσμους δεξιά τις σελίδας μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσω φόρμας είτε με την διεύθυνση μεταφορών που μας εξυπηρετεί

Προσωρινή άδεια οδήγησης -Drivenews

είτε με το Υπουργείο Μεταφορών

Προσωρινή άδεια οδήγησης -Drivenews

Καλή επιτυχία στον νέο θεσμό