Η νέα παράταση της ισχύος Δελτίων στάθμευσης ΑμεΑ (μπλε καρτών) αφορά τους κατόχους αδειών οδήγησης άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και των κατόχων αδειών οδήγησης με χρονικό περιορισμό της άδειας οδήγησης για λόγους υγείας.

Η παράταση της ισχύς των Δελτίων στάθμευσης ΑμεΑ (μπλε καρτών ) για τις παραπάνω κατηγορίες κατόχων αδειών οδήγησης είναι βλθμέχρι και τις 30-09-2020.