Ότι από τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 τίθεται σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) µέσω του οποίου χορηγείται ηλεκτρονικά προσωρινή άδεια οδήγησης σε όσους από την προαναφερθείσα ημεροµηνία και έκτοτε επιτυγχάνουν σε δοκιμασία προσόντων και συµπεριφοράς για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ή για επέκταση άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία.

Από την παραπάνω ημερομηνία, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται, μετά από δύο (2) εργάσιμες ημέρες της επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συµπεριφοράς, να διασυνδέονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (hyperlink) στο διαδικτυακό τόσο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών https://prosorini-adeia-odigisis.yme.gov.gr/ ή στην ενιαία ψηφιακή ̟ύλη (https://www.gov.gr/) και να ακολουθούν τη διαδρομή: «Πολίτης και καθημερινότητα» > «Μετακινήσεις» > «Προσωρινή άδεια οδήγησης»

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του Taxisnet εισέρχονται
στη σχετική εφαρμογή και προμηθεύονται την προσωρινή άδεια οδήγησης, είτε σε
έντυπη μορφή (εκτυπώνοντας την), είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτώνοντάς την σε
κατάλληλο μέσο (όπως smartphone).