Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΣΕΟ), θέλοντας να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς, υγιούς και ανθρώπινου, βιώσιμου και δίκαιου αστικού περιβάλλοντος και να υπερασπιστεί για όλους το “δικαίωμα στον δρόμο”, διοργανώνει, σε συνεργασία με:

  • το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ)
  • τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)
  • το Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC)
  • το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.)
  • τις Πρότυπες Σχολές Ζωγράφος (ZDrA) και
  • την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ)

το 1ο  Διεθνές Διαδικτυακό Διεπιστημονικό Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας με θέμα: “Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας. Μια ολοκληρωμένη θεώρηση παραμέτρων για την αυριανή κινητικότητα.”

Το συνέδριο θα διεξαχθεί με τη βοήθεια ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, στις 29 και 30 Μαΐου 2020.
Στο πλαίσιο αυτό, η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου κι εγώ προσωπικά θεωρούμε ότι μια παρέμβαση σας σε σχέση με την σχεδιαζόμενη κινητικότητα και την ανάγκη ολιστικών δράσεων των πόλεων για το περιορισμό της θέρμανσης του πλανήτη, θα προσδώσει στο συνέδριό μας προστιθέμενη  αξία.

Θα χαρούμε λοιπόν να σας έχουμε κοντά μας σε αυτήν την διοργάνωση

Είμαι στη διάθεσή σας για τις όποιες πληροφορίες

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Άρης Ζωγράφος

Λεπτομέρειες για το συνέδριο μπορείτε να δείτε εδώ: https://congress.driving.org.gr/  

…………….

Με εκτίμηση

Hellenic Association of Driving Instructors
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης ™ (Π.Σ.Ε.Ο.)
+30 2107777404  | +30 6975902800  |  @ congress@driving.org.gr
https://congress.driving.org.gr  |  http://drivingorg.blogspot.com  | https://www.facebook.com/driving.edu/