Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Μεταφορών παρέχει διευκρινίσεις για την χρήση εκπαιδευτικών οχημάτων με χρηματοδοτική μίσθωση.

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι οι Σχολές Οδηγών μπορούν για τις ανάγκες λειτουργίας τους να έχουν στην κατοχή τους εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή μίσθωσης (όπως λειτουργική).

Στην περίπτωση αυτή στην άδεια κυκλοφορίας του εκπαιδευτικού οχήματος αναγράφεται ως κάτοχος η μισθώτρια εταιρεία.

Η χρήση εκπαιδευτικών οχημάτων με χρηματοδοτική μίσθωση έχει προβλεφτεί από την παράγραφο α4 και βα του άρθρου 7 του πδ 20/2002.

Το πρόβλημα είναι ότι οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν είναι πρόθυμες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε σχολές οδηγών.

Επιπλέον αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί

1. είναι αν ισχύει στις σχολές οδηγών η υποπαράγραφος 4 της παραγράφου ΙΕ του ν. 1093/2012, (που αφορά την ενοικίαση φορτηγών σε ομοειδείς επιχειρήσεις δηλαδή αν μία σχολή οδηγών μπορεί να μισθώσει σε άλλη σχολή οδηγών εκπαιδευτικό φορτηγό), η οποία αναφέρει:

β. Οι μη μεταφορικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες μη μεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα, μπορούν:

ββ. Να μισθώνουν φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης από άλλες μη μεταφορικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες μη μεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα, χωρίς περιορισμό στο μικτό βάρος του οχήματος. Στην περίπτωση αυτή, το φορτηγό που μισθώνεται θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου του μισθωτή.

2. Αν με τον όρο λειτουργική μίσθωση εννοεί την μίσθωση από γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και δικύκλων.