Έγγραφο του κ. Γεώργιου Λέκκα, πρώην προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, προς το Υπουργείο Μεταφορών, για τα Υγειονομικά Μέτρα κατά την πρακτική εξέταση για άδεια οδήγησης κατηγοριών C1,C1Ε,C,CE και ΠΕΙ.

Το έγγραφο αναφέρει:

Κύριοι

Σύμφωνα με την α σχετική επιτρέπεται η πρακτική εξέταση για άδεια οδήγησης στις κατηγορίες του θέματος με ευθύνη του Προϊσταμένου της κάθε υπηρεσίας Μεταφορών, όμως παρά τη σχετική αλληλογραφία με τα β, γ, δ, ε, ς σχετικά, ορισμένοι Προϊστάμενοι δεν προέβησαν, εν τέλει, στον προγραμματισμό εξετάσεων, διότι θεωρούν τα προτεινόμενα από την κεντρική υπηρεσία Μεταφορών, μέτρα υγειονομικής προστασίας κατά την εν λόγω εξέταση ( γάντια, μάσκα ) ανεπαρκή, αφού ο Υπάλληλος εξεταστής βρίσκεται ανάμεσα στον

Εκπαιδευτή και τον υποψήφιο οδηγό σε πολύ κοντινή απόσταση (εντός του θαλάμου οδήγησης, ώμο με ώμο και σε ευθεία γραμμή).

Αποτέλεσμα της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, είναι να συσσωρεύονται νέες υποψηφιότητες, να μη μπορούν οι πολίτες να λάβουν άδεια οδήγησης στις κατηγορίες του θέματος, που τους δίνει το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα του οδηγού, αλλά και ο κλάδος των Εκπαιδευτών Οδήγησης να στερείται του δικαιώματος να έχει έσοδα από την άσκηση του επαγγέλματός τους, με οδυνηρές συνέπειες στην οικογενειακή τους οικονομία, ύστερα μάλιστα από 4μηνη αποχή (2μηνη υποχρεωτική λόγω γενικών υγειονομικών μέτρων στη Χώρα).

Παρακαλώ και για δικές σας ενέργειες για επίλυση του θέματος που έχει δημιουργηθεί.

Το έγγραφο