Με τον  Κανονισμό ς (ΕΕ) 2020/698 θεσπίστηκαν ειδικά και προσωρινά μέτρα ως αντίδραση στις έκτακτες περιστάσεις που προκαλούνται από την επιδημική έκρηξη του COVID-19.

Με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του Κανονισμού παρατείνεται για επτά (7) μήνες από την ημερομηνία λήξης η ισχύς των:

 • Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020.
 •  Αδειών οδήγησης με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η
  Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020.

Τα ακόλουθα κράτη – μέλη της Ε.Ε. επέλεξαν να μην εφαρμόσουν τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού περί παράτασης ισχύος των αδειών οδήγησης.

 • Κροατία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Σλοβενία
 • Ισπανία

Εν κατακλείδι Έλληνες οδηγοί που θα ταξιδέψουν στις παραπάνω χώρες θα πρέπει να έχουν σε ισχύ την άδεια οδήγησης τους γιατί δεν ισχύει η παράταση των επτά μηνών σε αυτές τις χώρες.

Όταν ενδιαφερόμενος πηγαίνει σε υπηρεσία μεταφορών για να κάνει ανανέωση της άδεια οδήγησης λόγω ταξιδιού στο εξωτερικό αντιμετωπίζει γραφειοκρατεία αλλά και ότι χαρτί σκεφθεί ο αρμόδιος υπάλληλος του ζητάει να το φέρει.

Η εγκύκλιος