Ηλεκτρονική εφαρμογή η οποία επιτρέπει στους πολίτες να διαπιστώνουν άμεσα εάν η άδεια οδήγησής τους έχει εκδοθεί και εάν βρίσκεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης δημιούργησε η Αντιπεριφέρεια Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με τη συγκεκριμένη καινοτόμο εφαρμογή, οι πολίτες που έχουν καταθέσει αίτημα για οποιαδήποτε διαδικασία έκδοσης άδειας οδήγησης (νέα άδεια, ανανέωση άδειας, αντίγραφο άδειας κ.λπ.) στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης θα μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τη διεκπεραίωση της έκδοσής της μέσω της παρακάτω ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

http://dl-citizen.pkm.gov.gr/

και στη συνέχεια να προσέρχονται στην υπηρεσία για την παραλαβή.

Πληκτρολογώντας τον αριθμό αδείας ή το ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να πληροφορηθεί εύκολα αν η άδεια οδήγησης έχει έρθει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης για να την παραλάβει.

Η χρήση της νέας εφαρμογής πρόκειται να επεκταθεί στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.